Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
02.1.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
447,69
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.1.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
58,16
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.1.2018
INTEC PHARMA s.r.o.
IČO: 00683264
Elektrárenská 4
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
265,47
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.1.2018
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
6 142,00
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.1.2018
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
5 735,74
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
371,68
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.1.2018
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 467,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
02.1.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
26,47
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.1.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
2 115,32
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.1.2018
S T O M I A, s.r.o.
IČO: 31661530
Staničné námestie 1
040 01   Košice
šzm
0,00
53,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
02.1.2018
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
2 276,73
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2018
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
7,75
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2018
UNIPHARMA, a.s.
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
97201   Bojnice
Nákup liekov
0,00
3 187,67
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.1.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
41 166,91
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
197,96
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2018
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 134,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
03.1.2018
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská
08001   Prešov
lieky
0,00
1 974,42
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská
08001   Prešov
lieky
0,00
1 644,72
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. BA
IČO: 31345182
šzm
0,00
899,79
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
120,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
383,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
PharmDr. VALUCH JOZEF s.r.o.
IČO: 36631957
Azalkova 48
97401   Banská Bystrica
lieky
0,00
380,17
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
350,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
304,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
273,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 1874 krát.