Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
10.1.2018
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. BA
IČO: 31345182
lieky
0,00
80,52
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
10.1.2018
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
5 282,59
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
10.1.2018
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
186,30
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
10.1.2018
DLPHARM, s.r.o.
IČO: 45928657
Jabloňová 29
97405   Banská Bystrica
Nákup zdravotníckych pomôcok
0,00
229,90
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
10.1.2018
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
246,36
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
10.1.2018
HARTMANN-RICO spol. s r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
85101   Bratislava
Nákup zdravotníckych pomôcok
0,00
214,93
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
10.1.2018
Baxpharma, s.r.o.
IČO: 35758481
Leškova 8
811 04   Bratislava
šzm
0,00
812,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
10.1.2018
DISPOMED,s.r.o.
IČO: 31684432
Cesta pod Hradovou 23
040 01   Košice
šzm
0,00
525,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
10.1.2018
Baxpharma, s.r.o.
IČO: 35758481
Leškova 8
811 04   Bratislava
šzm
0,00
149,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
10.1.2018
Medinet s.r.o.
IČO: 47538198
Vrchlického 334
272 01   Kladno - ČR
šzm
0,00
664,80
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
10.1.2018
PharmaGroup, s.r.o.
IČO: 31320911
SNP 150
908 73   Veľké Leváre
šzm
0,00
212,61
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
10.1.2018
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
3 413,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
10.1.2018
ASTRASAT s.r.o.
IČO: 44404158
A.Žarnova 11 C
917 01   Trnava (TT)
servisný poplatok
0,00
55,60
Ing. Gabriela Demčáková
10.1.2018
O2 Slovakia, s.r.o.
IČO: 35848863
Einsteinova 24
851 01   BRATISLAVA
tel.karta 02
0,00
15,00
Ing. Gabriela Demčáková
10.1.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
315,29
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
10.1.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
44,65
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
10.1.2018
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
834,96
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
10.1.2018
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
2 221,35
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
10.1.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
236,93
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
10.1.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
888,91
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
10.1.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
27,49
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
10.1.2018
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
lieky
0,00
2 168,95
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
10.1.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
722,95
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
10.1.2018
OFFICE DEPORT, s.r.o.
IČO: 36192384
Prievozská 4/B
821 09   Bratislava
kancelárky papier
0,00
1 068,00
Ing. Gabriela Demčáková
10.1.2018
LASER SERVIS s.r.o.
IČO: 35755989
Lipová 3
900 81   Šenkvice
tonery
0,00
649,91
Ing. Gabriela Demčáková
Táto stránka bola zobrazená 1874 krát.