Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
05.1.2018
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
239,50
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.1.2018
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
3 132,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.1.2018
PharmaGroup, s.r.o.
IČO: 31320911
SNP 150
908 73   Veľké Leváre
šzm
0,00
3 180,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.1.2018
M E D I L A S, s.r.o.
IČO: 31332528
Malinová 2/A
811 04   Bratislava
šzm
0,00
3 816,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.1.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
79,07
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
05.1.2018
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
1 149,94
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.1.2018
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
103,31
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.1.2018
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
724,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.1.2018
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
463,88
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
05.1.2018
A care, s.r.o.
IČO: 35724609
Sládkovičova 10
921 01   Piešťany
šzm
0,00
322,85
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.1.2018
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
6,90
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.1.2018
ULTRAMED s.r.o.
IČO: 36638404
Š.Moyzesa 431
965 01   Žiar nad Hronom
oprava autoflorescenčného systému
0,00
1 484,75
Ing. Gabriela Demčáková
05.1.2018
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
594,03
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.1.2018
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
2 813,36
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.1.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
300,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.1.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
2 090,38
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.1.2018
InterMedical, s.r.o.
IČO: 36547263
Radlinského 10
949 01   Nitra
šzm
0,00
338,80
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.1.2018
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
1 844,53
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.1.2018
UNOTECH, s.r.o.
IČO: 31424562
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
1 058,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.1.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
40,05
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
273,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.1.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
53,13
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.1.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
390,56
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.1.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
230,52
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
05.1.2018
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
144,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 1874 krát.