PhDr. Gabriela Hilkovičová, MPH

Traumatologicko – ortopedická klinika
Traumatológia a ortopédia – vedúca sestra
Email:
gabriela.hilkovicova@fntt.sk
Telefón:
+421 33/5938 877

Krátky popis osoby

Vedúca sestra PhDr. Gabriela Hilkovičová, MPH pracuje v odbore traumatológia a ortopédia od roku 1983. Svoju prax vykonávala v nemocnici Galanta v rokoch 1983 – 2004 a od roku 2004 pôsobí na Traumatologicko – ortopedickej klinike v Trnave.

Vzdelanie a atestácie:

1983–  SZŠ Trnava

2000 – Špecializácia SZU Bratislava

2007 – Fakulta zdravotníctva a Sociálnej práce Trnavskej Univerzity – Mgr.

2009 – Fakulta zdravotníctva a Sociálnej práce Trnavskej Univerzity  -rigorózna skúška PhDr.

2019 – Fakulta zdravotníctva a Sociálnej práce Trnavskej Univerzity  – MPH