Kliniky

Neurologické oddelenie

Náplňou práce Neurologického oddelenia je diagnostika a liečba celého spektra neurologických ochorení. Hospitalizovaným pacientom je poskytovaná starostlivosť na Cerebrálnej jednotke a dvoch štandardných neurologických oddeleniach. Ambulantná starostlivosť je zabezpečená v ambulantnej časti na konziliárnej neurologickej ambulancii, špecializovaných poradniach a dennom stacionári. Oddelenie zabezpečuje konziliárne vyšetrenia pre ostatné oddelenia nemocnice a mimo pracovnú dobu pre celú spádovú oblasť.

Výkony

 • elektroencefalografické (EEG) vyšetrenie, long-term video-EEG monitoring
 • elektromyografické (EMG) vyšetrenie
 • vyšetrenie evokovaných potenciálov, zrakových, sluchových a somatosenzorických
 • ultrazvukové vyšetrenie (triplexné vyšetrenie extrakraniálnych prívodných mozgových ciev)
 • transkraniálny doppler, transkraniálny farebne kódovaný doppler, TCD monitoring

Tím

Ďalší členovia tímu

Lekári

MUDr. Miroslav Mako

Telefón: 0335938451

MUDr. Rastislav Lackovič

Telefón: 0335938465

MUDr. Jozef Haring

Telefón: 0335938451

MUDr. Lucia Mokošová

Telefón: 0335938460

MUDr. Ľubica Beňová

Telefón: 0335938460

MUDr. Zuzana Števková

Telefón: 0335938464

MUDr. Žofia Kovácsová

Telefón: 0335938460

MUDr. Juraj Cisár

Telefón: 0335938451

MUDr. Bassam Al Sabti

Telefón: 0335938588

MUDr. Martin Daniš

Telefón: 0335938588

MUDr. Zuzana Jankovičová

Telefón: 0335938584

Klinický logopéd:

Mgr. Žofia Frajková

Telefón: 0335938587

Vedúca sestra

Mgr. Jana Hirnerová

Telefón: 033/5938 452

Email: jana.hirnerova@fntt.sk

Referantka pre zdravotnú dokumentáciu:

Mgr. Michaela Jančeková

t.č.: 033/5938 453

Email: michaela.jancekova@fntt.sk

Sestry:

Cerebrovaskulárna jednotka

Email oddelenia: cerebralka@fntt.sk

Tel.: 0335938585

sestra v dennej smene: Huťková Mária Mgr.

Abelovičová Lucia Bc.

Benedikovičová Zuzana

Biščáková Mária Bc.

Bombarová Viktória Bc.

Dánaiová Alžbeta Mgr.

Hodálová Soňa Bc.

Chaloupková Júlia

Kalinayová Martina Bc.

Kovalčíková Ivana Bc.

Krajčovičová Mária

Margetínová Dušana Mgr.

Matejková Marta Mgr.

Storinská Barbora Mgr.

Tremlová Karolína Bc.

Vráblová Alena

neurologické oddelenie - muži

Email oddelenia: nervove.muzi@fntt.sk

sestra v dennej smene: Lucia Pažitková

Adamková Ľubica

Bednáriková Monika

Dubajová Ľubomíra

Horváthová Jana

Kamenčíková Gabriela Mgr.

Kunetková Jarmila

Mravcová Monika Bc.

Sabová Mária

Ševčíková Jana

Zelinová Zuzana Mgr.

 

neurologické oddelenie - ženy

Email oddelenia: nervove.muzi@fntt.sk

sestra v dennej smene: Emília Kunovská

Barbasová Beáta

Červenková Kristína

Čimová Gabriela

Kondákorová Marta

Rybecká Zuzana

Ryšavá Adriana

Slováková Alena

Sucháreková Lenka Bc.

Svetlíková Eva

Vojteková Ingrid

Referentka pre zdravotnú dokumentáciu

Jančeková Michaela Mgr.

Email oddelenia: michaela.jancekova@fntt.sk

Ambulancia

Praženková Jaroslava

Email: nervove.amb@fntt.sk

Stacionár

Balušková Eva

Krajčovičová Alžbeta Bc.

Šalátová Martina

EEG

Tel.: 0335938469

Klimová Romana

EMG

Tel.: 0335938468

Vávrová Andrea

Sanitárky:

Blaškovičová Gabriela

Brímusová Marie

Danihelová Helena

Fitošová Iveta

Jablonická Libuša

Kováčiková Eva

Královičová Martina

Krumpálová Zuzana

Rehák Bianka Mária

Tomeková Janka

Viskupičová Dominika

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok - Nedeľa
14.00 - 17.00

Návštevné hodiny na oddelení a cerebrálnej jednotku sú v čase od 14:00 do 17:00 hod. Výnimočne so súhlasom ošetrujúceho lekára aj mimo vymedzeného času.

Informácie o zdravotnom stave sú poskytované ošetrujúcim lekárom počas pracovných dní od 11:00 do 15:00 hod. Počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja od 15:00 do 17:00 hod.

KONTAKTY

JEDNOTKY PRACOVISKÁ

PRÍJEM PACIENTA

AMBULANCIA

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

PUBLIKAČNÁ A PREDNÁŠKOVA ČINNOSŤ

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Lôžková časť Neurologického oddelenia FN Trnava poskytuje formou hospitalizácie na 47 lôžkach komplexnú liečebnú a diagnostickú činnosť v celom rozsahu neurologických ochorení. Na každom oddelení sú vyčlenené 3 lôžka (spolu 6) s osobitnou lekárskou a ošetrovateľskou starostlivosťou (intermediárne jednotky).

Cerebrovaskulárna jednotka

Pacientom poskytujeme intenzívnu starostlivosť s akútnymi neurologickými ochoreniami, najmä pacientom s cievnymi mozgovými príhodami, záchvatovými a neuromuskulárnymi ochoreniami. Lokalizovaná je na druhom poschodí Neurologického pavilónu.

Lokalizácia: 2. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod K

Kontakt: 00421335938467

Počet lôžok: 7

Email: cerebralka@fntt.sk

Neurologické oddelenie Ženy

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938461

Počet lôžok: 20

Staničná sestra: Emília Kunovská

Email: nervove.zeny@fntt.sk

Neurologické oddelenie Muži

Lokalizácia: 2. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938454

Počet lôžok: 20

Staničná sestra: Lucia Pažitková

Email: nervove.muzi@fntt.sk

Neurologické oddelenie Muži

Lokalizácia: 2. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938454

Počet lôžok: 20

Staničná sestra: Lucia Pažitková

Email: nervove.muzi@fntt.sk

Špecializované centrá

Centrum pre sclerosis multiplex

Centrum pre sclerosis multiplex pri Neurologickom oddelení FN Trnava bolo otvorené v januári 2007. Venuje sa diagnostike a terapii roztrúsenej sklerózy.

Diagnostika: kompletná ambulantná diagnostika – zobrazovacie vyšetrenia (MRI), evokované potenciály, využitie lôžkového oddelenia v prípade potreby.

Terapia: liečba akútnych atakov (na stacionári alebo formou hospitalizácie), chronická terapia liekmi ovplyvňujúcimi priebeh ochorenia (DMT: interferón beta, glatiramer acetát, natalizumab, fingolimod, alemtuzumab, dimetylfumarát, fingolimod, teriflunomid), imunosupresivnej terapie (perorálnej aj parenterálnej vrátane aplikácie cyklofosfamidu a mitoxantronu), ďalšej symptomatickej terapie

Na ambulancii centra pre SM sa ordinuje denne od 07:30 do 15:30.

 

Sestry centra pre SM

Emília Kunovská

Katarína Koleňáková

Kontakt: 0335938405, 406

lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod U

V prípade plánovanej hospitalizácie na našom oddelení, je dôležité, aby ste si priniesli:

 • občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu,
 • telefónne číslo na najbližších príbuzných,
 • lieky, ktoré pravidelne užívate,
 • toaletné potreby (papier, mydlo, zubnú kefku, zubnú pastu, papuče, župan, holiace potreby, uteráky, špongiu a sprchový šampón)

Zaisťuje ambulantnú neurologickú starostlivosť na konziliárnej ambulancii. Okrem toho poskytujeme špecializované poradenské služby v ambulanciách pre:
•  Príjmová ambulancia Neurologického oddelenia
•  Poradňa pre neuromuskulárne ochorenia
•  Poradňa pre extrapyramídové ochorenia CNS
•  Poradňa pre demyelinizačné ochorenia CNS
•  Poradňa pre záchvatové ochorenia (epilepsia, bolesti hlavy a závrate) CNS
•  Poradňa pre cerebrovaskulárne ochorenia CNS
•  Poradňa pre vertebrogénne ochorenia

Príjmová ambulancia neurologického oddelenia ordinuje počas pracovných dní v čase od 07:30 do 15:30. Poradne ordinujú od 13:00 do 15:00.

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu/N/, vchod N

Kontakt: 00421335938455

Pacientom s akútnymi neurologickými ochoreniami poskytuje zdravotnú starostlivosť nepretržite neurologická ambulancia urgentného príjmu.

Lokalizácia: 1. Poschodie pavilónu chirurgických disciplín /C/, vchod C3

Kontakt: 00421335938932, 931

DENNÝ STACIONÁR

Poskytuje infúznu liečbu pacientom prevažne s vertebrogénnymi a demyelinizačnými ochoreniami. Liečbu podáva 1 zdravotná sestra.

Počet lôžok: 8+1

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod U

Kontakt: 033 5938 407

Detská neurologická ambulancia

Lekár: MUDr. Alena Pobiecka

Sestra: Romana Klimová

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938447

Ambulancia klinickej logopédie

Ambulancia sa zaoberá diagnostikou a terapiou dospelých osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou prevažne neurogénnej etiológie /dyzartria, afazia, demencia/, poruchy prehĺtania, poruchy hlasu.  

Logopéd: Mgr. Ľubica Hanzelová

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938587

Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia vykonáva psychodiagnostickú činnosť zameranú na doplnenie, upresnenie a/alebo dodiferencovanie klinického obrazu u pacienta. Poskytuje podpornú psychologickú starostlivosť vychádzajúcu z individuálnych subjektívnych psychických potrieb pacienta.

Psychológ: Mgr. Lucia Kuruczová

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938587

EMG pracovisko

Realizácia kompletného repertoára dostupných EMG vyšetrení, single fibre EMG, aplikácia botulotoxínu pacientom s neurologickými ochoreniami pod EMG kontrolou pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938468 resp. 455

Pracovisko evokovaných potenciálov

Realizácia vyšetrení zrakových, sluchových a somatosenzorických evokovaných potenciálov pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938468 resp. 455

EEG pracovisko

Realizácia natívneho EEG, long-term EEG, EEG po spánkovej deprivácii, pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

Lokalizácia: III. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod K

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938469 resp. 455

Ultrazvukové pracovisko

Realizácia ultrazvukového vyšetrenia prívodných mozgových ciev, transkraniálneho doplexa, transkraniálneho farebne kódovaného ultrazvuku, TCD emboldetekcie pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

Lokalizácia: III. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938455

Platby vo FN Trnava sú uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

1. Iktiformne sa manifestujúci tumor mozgu – kazuistika. . Krastev G., Valkovič P. et al. , 17. zjazd slovenských a českých mladých neurológov , Martin 2002

2. Creutzdfeld- Jacobova choroba – kazuistiky pacientov, Krastev G., Mitrová E., Haring J.: aktívna účasť na XX. dňoch Česko- slovenských mladých neurológov, Hradec nad Moravicí, február 2005

3. Izolovaná angiitída CNS – kazuistiky pacientov. Krastev G., Zemanová L., aktívna účasť na XX. dňoch Česko- slovenských mladých neurológov, Hradec nad Moravicí, február 2005.

4. Unikatný prípad koincidencie „ Early onset“ Parkinsonovej choroby a sclerosis multiplex . Krastev G., Mako M., Valkovič P. –20 český a slovensky neurologický zjazd , Košice 2006.

5. Retrospektívna analýza skupiny pacientov s ICMP po systémovej trombolytickej liečbe. Haring J., XXXV. Medzinárodné slovenské a české neurovaskulárne sympózium, Nitra 2007.

6. Klasifikácia sporadickej formy Creutzfeldtovej - Jakobovej choroby. Retrospektívna analýza súboru pacientov v rokoch 2002 – 2006, Haring J., Krastev G., Neurológia 1/2007

7. Retrospektívna analýza skupiny pacientov s ICMP po systémovej trombolytickej liečbe. Krastev G, Mako M., Haring J., XXXV. Medzinárodné slovenské a české neurovaskulárne sympózium, Nitra 2007., S2, Neurológia 2/2007

8. Systémová trombolytická liečba v kombinácii s intraarteriálnou trombolýzou s pomocou rt-PA u pacienta s oklúziou a. basilaris. G. Krastev, J. Haring, E. Kabátová, J. Tóth . Škola pre Stroke Nitra, 14.11.2008

9. Retrospektívna analýza skupiny pacientov s iCMP po systémovej trombolýze – J. Haring, G.Krastev, M.Mako et al. Neurovaskulární kongres 4-6. března 2008, Ostrava

10. Retrospective analysis of the group of the patients with ischaemic stroke after systemic thrombolysis Haring J, Krastev G., Mako M., et al. 6th World Stroke Congress and 10 th International symposium on Thrombolysis and Acute stroke, 21.-27. 9.2008, Vienna, Austria

11. Retrospective analysis of the group of the patients with ischaemic stroke after systemic thrombolysis Krastev G., Haring J ,Mako M., et al. International Journal of Stroke vol 3., suppl. 1., sept. 2008 s. 268.

12. Retrospektívna analýza pacientov s iCMP po systémovej trombolytickej liečbe . Haring J., Škola pre Stroke Nitra, 14.11.2008

13. Zriedkavá koincidencia encefalomalácie a genetickej formy JCCh . Vomastová Mária, Mako M, Krastev G. et al. Neurologia 3, 4/2009

14. Krastev G, Toth J. Liečba pokročilých foriem SM. II. Škola pre SM 8-10.4.2010, Štrbské Pleso

15. Fahrov syndróm, Neurológia, ročník 6/2011, Ľubica Beňová, Georgi Krastev

16. Fahrov syndróm, Ľubica Beňová, Georgi Krastev, XXVII. zjazd slovenských a českých mladých neurológov, Martin 2012

17. Skúsenosti s trombolytickou liečbou ischemickej mozgovej príhody na Neurologickom oddelení FN Trnava. Haring J., Krastev G., Mako M., Tóth J., Lackovič R., Šimášková I., Kabátová E., Horváthová L., Zajíčková I., Beňová Ľ. Neurorehab 2012, Piešťany

18. XXVII. Zjazd slovenských a českých mladých neurológov- Slovná hluchota, prednáška, Ivana Zajíčková, Georgi Krastev, Martin 2012

19. Stump syndróm (prednáška), Ivana Zajíčková, Georgi Krastev , 26. slovenský a český neurologický zjazd a 59. slovenský a český zjazd klinickej neurfyziológie, Martin 2012

20. Stroke mimics in patient with carbon monoxide intoxication. Haring J., Krastev G., Mako M., 2013 ESC London

21. A case of unilateral adult moya moya disease with multiple vascular risk - Krastev G., Haring J., Mako M. 2013, ESC London

22. Stroke and Creutzfeldt-Jacob disease – a case report Mako M., Krastev G., Lackovič R., Vomastová M. 2013 ESC London

23. Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž – 2013, Trnava

24. Systémová trombolýza v trnavskom regióne. Haring J. Lányiho neurorádiologické dni – LAND 2013, Martin

25. Skúsenosti s trombolytickou liečbou ischemickej mozgovej príhody na Neurologickom oddelení FN Trnava, Haring J., VII. sympózium neurológov a neurochirurgov, Zemplínska Šírava , 2013

26. Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register. Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R.,   Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž, Neurovaskulárny kongres 2013, Štrbské pleso

27. Akútna diseminovaná encefalomyelitída, Žofia Kovácsová, Georgi Krastev, Neurológia 2014; 9 (2): 87-89          

28. Rasmussenova encefalitida - kazuistika, Ľubica Beňová, Georgi Krastev, Neurológia, ročník 9/2014

29. Praktické skúsenosti v liečbe a v sekundárnej prevencii CMP u pacientov s fibriláciou predsiení, Haring J., Zmena paradigiem v prevencii cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsieni,Trnava 2014

30. Interaktívna kazuistika pacienta s FP po akútnej CMP - Diskusia: Jozef Haring , Stroke fórum Tále, 2014

31. Analýza súboru pacientov liečených iv trombolýzou ( SITS register) na Neurologickom oddelení FN Trnava - Haring, Krastev, Mako, Kovacsová, Ferenc, Marecová, Trnavský neurologický deň (stretnutie neurologických pracovísk Trnavského kraja), Trnava, 2014

32. Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register. Mako M., Haring J., Krastev G., Lackovič R.,   Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž, Neurovaskulárny kongres 11-12. 9. 2014, Mikulov

33. Plánované tehotenstvo pacientky s SM na liečbe INF B – I. Zajičková, G. Krastev Neurológia 9/2014, suplementum

34. Použitie Montreal cognitive asessment testu vo včasnej diagnostike kognitívnych porúch pri skleróze multiplex, Petra Došeková, Lekársky obzor 61/2014

35. May-Thurner syndrome –poster, Zuzana Števková, Georgi Krastev, 9th World Stroke Congress, 22.-25.10.2014, Instanbul, Turkey

36. Dekompresívne kraniektómie v prípade malígnej iCMP – kazuistiky, Mako M., Krastev G., Haring J., Michalovce, 2014

37. May-Turner syndrome - analysis of the group of patients. Z. Stevkova, G.Krastev, M. Mako, J. Haring et al. 23rd Conference, Nice, May 2014

38.   BATTS (Bratislava – Trnava Trombecthomy in Acute Stroke Patients) study:  Preliminary results. J. Haring, M. Mako, M. Kuchárik, R. Bažík, T. Balázs, A. Klepanec, G. Krastev, I. Vulev (FN Trnava, NÚSCH, a.s.)- BIRD 2014

39. Endovascular treatment of reccurent basilar artery occlusion with mechanical thrombectomy. Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G. In CIRSE 2015, Lisabon.

40. Endovascular tretament of reccurent basilar artery occlusion with mechanical thrombectomy. Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G. In CardioVascular and Interventional Radiology.; 2015:38, Supplement 3:258..

41. „ Man-in- the barrel syndróm“. Zuzana Števková, Georgi Krastev, VIII. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou, XVI. Konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach, 26. Neuromuskulárne sympózium, 16.-17. Apríl 2015, Bratislava

42. Stiff person syndróm. Petra Došeková, Georgi Krastev , VIII. Neuromuskulárny kongres z medzinárodnou účasťou, , XVI. Konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach, 26. Neuromuskulárne sympózium, 16.-17. Apríl 2015, Bratislava

43. Stiff person syndróm. Petra Došeková, Rastislav Lackovič, Jozef Haring, Georgi Krastev, Neurológia 2016; 11(2): 95-100

44. Workshop: Kazuistika pacienta s CMP, MUDr. Georgi Krastev, PhD., MUDr. Jozef Haring, MUDr. Miroslav Mako - neurologické pracovisko FN Trnava, Stroke fórum Donovaly, 2015

45. Je možné predchádzať kardioembolickým iCMP? Haring J., Antikoagulačná liečba sa posúva do novej éry: 3.0, Bratislava, 2015

46. Nové postupy v liečbe pacientov v akútnej fáze náhlej cievnej mozogvej príhody, Trnava 2015.

47. "Rare successfull repeated recanalisation of the basilar artery thrombosis using aspiration thrombectomy" Cisár J., Mako,M.Haring, Krastev , /Trnava/ , ESC Vienna, Austria 5/2015

48. Workshop: Kazuistika pacienta s CMP, MUDr. Georgi Krastev, PhD., MUDr. Jozef Haring, MUDr. Miroslav Mako - neurologické pracovisko FN Trnava, Stroke fórum Donovaly, 2015

49. Komplexný manažment akútnej fázy cievnej mozgovej príhody. Krastev G., 29. slovenský a český neurologický zjazd. 43. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres 21.-24.10.2015 Košice

50. Neurologicky symptomatické spazmy ACI pri použití distálnej emboloprotekcie – prevencia a liečba. Klepanec A., Vyhne 2015.

51. Incidence, risk factors and clinical significance of contrast staining areas after mechanical thrombectomy in patients with acute ischemic stroke. Rusina M., Mudra V., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A. In European Congress of Radiology, Wien 2016.

52.  Incidencia, rizikové faktory a klinická významnosť oblasti „contrast staining“ po mechanickej trombektómii u pacientov s iCMP. Rusina M., Múdra V., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A. In 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres, Mikulov 2016.

53. Kazuistika novodiagnostikovaneho pacienta z nášho SM Centra, Ľubica Beňová, Georgi Krastev,  Zimné dni sclerosis multiplex , Liptovský Mikuláš, 9.-10.12.2016               

54. Výsledky BATTS registra mechanickych trombektómií akutnych CMP, Ľubica Beňová, Georgi Krastev. Český a slovenský neurologický sjezd, 23.-26.11.2016 Praha

55. Naše prvé skúsenosti s použitím alemtuzumabu v liečbe SM- kazuistika, Zuzana Števková, Georgi Krastev Škola sclerosis multiplex, 7.-9. Apríl 2016, Štrbské Pleso

56. - „Man-in- the-barrel syndróm“ Zuzana Števková, Georgi Krastev, VIII. Sympózium neurológov a neurochirurgov, 2.-3. Jún 2016, Zemplínska Šírava

59. Endovaskulárna liečba ischemickej ACMP v cerebrovaskulárnom centre FN Trnava - Haring J., Krastev G., Vulev I., Klepanec A., Mako M., Cisár J., Kuchárik M., Bažík R., Balázs T - Mikulov, 2016

60. Endovaskulárna liečba ischemickej ACMP v cerebrovaskulárnom centre FN Trnava - Haring J., Krastev G., Vulev I., Klepanec A., Mako M., Cisár J., Kuchárik M., Bažík R., Balázs T -Michalovce 2016

61. Non-responderi na liečbu alteplázou - Krastev G, Mikulov 2016

62. Incidencia, rizikove faktory a klinická významnosť oblasti „contrast staining“ po mechanickej trombektómii u pacientov s iCMP - Rusina M., Mudra V., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A. - Mikulov 2016

63. Jeden deň práce v cerebrovaskulárnom centre FN Trnava - kazuistiky pacientov s NCMP - Mako M., Krastev G., Haring J., Klepanec A., Haršány J. - Mikulov 2016

64. Ojedinelý prípad opakovanej trombózy a.basilaris úspešne rekanalizovanej aspiračnou trombektómiou - kazuistika - Haring J., Klepanec A., Krastev G., Cisar J. – Mikulov 2016, Bojnice 2016, Michalovce 2016 a v tlači Česká a Slovenská neurológia a neurochirurgia

65. Trombóza venóznych splavov. Mokošová L. - Bojnice 2016, Michalovce 2016

66. Postischemické cerebrálne reperfúzne poškodenie a možnosti jeho liečby. Mako M., Krastev G., Cabúková M. – Bojnice 2016, Michalovce 2016

67. Rebound fenomén po vysadení liečby nataluzimabom – poster, Zuzana Števková, Georgi Krastev, Annual Neuroscinece Dialogue 2016, 13.-14. Máj 2016, Donovaly

68. Man-in- the-barrel syndróm, kazuistika, Zuzana Števková, Georgi Krastev, Neurológia 2016; 11 (1): 41-44,

69. Rebound fenomén po vysadení liečby natalizumabom, Zuzana Števková, Georgi Krastev, VIII. Sympózium neurológov a neurochirurgov, 2.-3. Jún 2016 Zemplínska Šírava

70. Rebound fenomén po vysadení liečby nataluzimabom- prednáška Zuzana Števková, Georgi Krastev, XI. Neurofarmakologické sympózium, 26.-28. Mája 2016, Bojnice

71. Stiff person syndróm, Petra Došeková, Georgi Krastev, XI. Neurofarmakologické sympózium, 26.-28. Mája 2016, Bojnice

72. Encefalitídy s protilátkami proti NMDA-receptorom ,, Petra Došeková, Georgi Krastev, XI.  Neurofarmakologické sympózium, 26.-28. Mája 2016, Bojnice

73. Výsledky BATTS registra mechanických trombektómií akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody, Jozef Haring, Georgi Krastev, Ivan Vulev, Andrej Klepanec, Miroslav Mako, Martin Kuchárik, Rastislav Bažík, Tibor Balázs, Ján Haršány, Rastislav Lackovič, Lucia Mokošová, Ivana Zajičková, Ľubica Beňová, Zuzana Števková, Žofia Kovácsová, Petra Došeková, Juraj Cisár, Martina Cabúková, Mária Vomastová, Neurológia 03/2016, Kardiológia pre prax 2016

74. Cievna mozgová príhoda (mozgový infarkt) - Projekt vzdelávania stredných škôl, Haring J., 2016

75. Stiff person syndróm (poster), Petra Došeková, Rastislav Lackovič, Georgi Krastev, 20th International congress of Parkinson disease and movement disorders, Berlin Germany, 2016

76. Mechanická trombektómia akútnej iCMP. Klepanec A.,BIRD 2016.

77. Stiff person syndróm. Petra Došeková, Rastislav Lackovič, Jozef Haring, Georgi Krastev Neurológia 2016; 11(2): 95-100,

78. May - Turner syndrom. Analysis of group of patients. Števková, Krastev, Mako, Haring et al., European Stroke Organisation Conference, Nice ,2017

79. Prednemocničný manažment pacientov a trombolytická liečba ischemickej CMP. Krastev G., Mako M., Haring J., European Stroke Organisation Conference 2017, VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Vyhne 2017

80. Endovaskulárna liečba ischemickej CMP, Krastev G., Haring J., Mako M., European Stroke Organisation Conference 2017,VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Vyhne 2017

81. Jeden deň práce na endovaskulárnom pracovisku /kazuistiky pacientov s NCMP/, Mako M., Klepanec A., Haring J., Krastev G., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P, Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M., VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, vyhne 2017

82. Analýza klinického stavu pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú cievnu mozgovú príhodu vo vzťahu ku stavu kolaterál vyhodnocovaných na CTA, Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M., European Stroke Organisation Conference 2017, VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Vyhne 2017

83. Zobrazovacie možnosti u pacientov s akútnou ischemickou CMP, Klepanec A., Haršány J., Rusina M., Mako M., Haring J., Krastev G., VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Vyhne 2017

84. Slovná hluchota- kaziuistika , Ivana Zajíčková, Georgi Krastev, Neurológia 7/2017

85. May- Thurner syndrom –poster, Zuzana Števková, Georgi Krastev, 3rd European Stroke Organisation Conference, 16.-18. May 2017, Prague, Czech Republic

86.. CMP a antikoagulovaný pacient – špecifické situácie, Haring J., Stroke fórum Donovaly, 2017

87. Výsledný stav pacientov a úspešnosť rekanalizácie podľa spôsobu endovaskulárnej procedúry. Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M.,Haršány J., Cisár J., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Beňová Ľ., Števková Z., Kovácsová Ž. , Došeková P., Cabúková M. 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Košice 2017

88. Analýza klinického stavu pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú akútnu cievnu mozgovú príhodu (v KCC FN Trnava). Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ, Cabúková M., Lányiho neurorádiologické dni 2017, Martin

89. Optická neuritída ako jeden z prvých príznakov Sclerosis Multiplex, Petra Došeková, Georgi Krastev, Via Practica, 2017, 14(3): 116-120

90. Endovaskulárna liečba v praxi v kontexte tzv. top kritérií Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Cisár J., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Beňová Ľ., Števková Z., Kovácsová Ž. , Došeková P., Cabúková M. , 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Košice 2017

91.  „ Man-in- the barrel syndróm“ Zuzana Števková, Georgi Krastev, Festival neurokazuistík, 3.-4.3. 2017, Sliač

92. Encefalitídy s protilátkami proti NMDA- receptorom (prednáška), Petra Došeková, Georgi Krastev, Festival neukozaistík, Sliač, 2017

93. NIHSS workshop, N. Leško, J. Haring, M. Mako, Stroke fórum 2018, Kaskády, Sliač,

94. Diseminovaná nekrotizujúca leukoencefalopatia asociovaná s terapiou metotrexátom. Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Mokošová L.,Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž.,Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M., Al Sabti B., Puzderová V. (Trnava), Festival neurokazuistík 2018, Kaskády, Sliač

85. Cervikogénne vertigo - skutočnosť alebo fikcia?, Haring J., VERTIGO SYMPÓZIUM FORLIFE Komárno 2018

86. Reperfúzne poškodenie mozgu. Krastev G., Mako M., Klepanec A., 46. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Mikulov 2018

87. Endovaskulárne liečba u pacientov s akútnou ischemickou CMP v zadnej cirkulácii- naše skúsenosti z rokov 2015-2018 - Mako M., Krastev G., Cisár J., Lackovič R., Mokošová M., Zajičková I., Števková Z., Došeková P., Cabúková M., Klepanec A., Haršány J. 46. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Mikulov 2018

88. Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody u pediatrického pacienta. Cisár J., Krastev G., Mako M., Klepanec A., Haršány J. 46. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Mikulov 2018

89. Retrospektívna amaôýza klinického stavu pacientov s rozdielnou mierou rekanalizácie EVL ICMP (TICI 2B versus TICI 3) – výsledky jedného centra z reálnej klinickej praxe. Krastev G., Mako M., Cisár J., Cabuková M., Došeková P., Mokošová L., Števková Z., Al-Sabti N., Klepanec A., Haršány J. 46. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Mikulov 2018

90. Opakovaná mechanická trombektómia pri recidíve akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody (ICMP) s oklúziou veľkej intrakraniálnej tepny. Mako M., Krastev G., Cisár J., Lackovič R., Mokošová M., Zajičková I., Števková Z., Došeková P., Cabúková M., Klepanec A., Haršány J. . 46. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Mikulov 2018

91. Terapeutické možnosti trombózy mozgových splavov. Cisár J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Zajičková I., Beňová Ľ., Mokošová L., Števková Z., Došeková P., Cabúková M., Puzderová V., Al Sabti B. 46. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Mikulov 2018

92. „Stroke mimics“ a úskalia diagnostiky v akútnom manažmente pacientov s NCMP Cabuková M., Krastev G., Mako M. (Trnava), 3.festival neurokazuistík, Žilina 2019

93. Keď na definitívnu diagnózu musíme chvíľu počkať . Puzderová V., Krastev G., Mako M., 3.festival neurokazuistík, Žilina 2019

94. Endovaskulárna liečba (EVL) ischemickej cievnej mozgovej príhody u pacientov s nízkym neurologickým deficitom ?Al Sabti B., Krastev G., Mako M., Cisár J. Cabuková M., Haring J., Mokošová L.,Klepanec A., Haršány J. ), 3.festival neurokazuistík, Žilina 2019

95. „Eye of tiger sign“ u pacientky s extrapyramídovým syndrómom.Daniš M., Cisár J., Krastev G., Mako M., 3.festival neurokazuistík, Žilina 2019

96. „Polyradikuloneuritida – like“ sclerosis multipex. Puzderová V., Krastev G., Mako M., 3.festival neurokazuistík, Žilina 2019

97. Endovaskulárna liečba trombózy mozgových sínusov, ojedinelá kazuistika . Daniš M., Cisár J., Krastev G., Mako M., 3.festival neurokazuistík, Žilina 2019

98. ENDOVASCULAR THROMBECTOMY WITH AND WITHOUT PRIOR INTRAVENOUS THROMBOLYSIS IN ACUTE ISCHEMIC STROKE CAUSED BY BASILAR ARTERY OCCLUSION. RESULTS FROM THE SITS INTERNATIONAL THROMBECTOMY REGISTER. Investigators: Michael V. Mazya1,2, MD, PhD; Charith Cooray, MD, PhD1,2; Laura Dorado MD, PhD3; Jose Egido4 MD, PhD; Rui Felgueiras5 MD; Georgi Krastev6 MD; Staffan Holmin2,7; Tiago Moreira1,2 MD, PhD; Paolo Nichelli8, MD, PD; Ana Paiva Nunes9; Jyrki Ollikainen10, MD; Andrea Zini8 MD; Viiu-Marika Rand11 MD; Christine Roffe12 MD, PhD; Daniel Strbian13 MD, PhD; Danilo Toni MD14; PhD; Niaz Ahmed1,2, MD, PhD, ESOC 2019 MILAN

99. Repeated mechanical thrombectomy in relapsing acute ischemic stroke with occlusion of large intracranial artery . M. Mako, G. Krastev, J. Cisar, Z. Stevkova, L. Mokosova, P. Dosekova, M. Cabukova, A. Klepanec, J. Harsany, CONY MADRID 2019      

100. Cerebral postischemic reperfusion injury. G. Krastev, M. Mako, J. Cisar, J. Haring, A. Klepanec, J. Harsany. CONY MADRID 2019

101 . Endovascular treatments in patients with acute stroke with LVO in he vertebrobasilar circulation – our experiences from 2015-2019 Mako,M, Krastev. G, Haring J., Cisar J. et al , ESOC 2019 MILAN

102. STROKE without money ( We can do a lot for better management of acute stroke without money) Gdovinová,, Brozman, Krastev et al ., ESOC Milan 2019