O nemocnici

Vedenie nemocnice

Rada riaditeľov Fakultnej nemocnice Trnava

MUDr. Daniel Žitňan, MPH

Generálny riaditeľ
tel.:      033 5513924 Mail: riaditel@fntt.sk

MUDr. Viliam Vadrna, MBA

medicínsky riaditeľ a primár Urgentného príjmu
tel.:      033 5938126 mail.:   viliam.vadrna@fntt.sk

Ing. Gabriela Demčáková

ekonomická riaditeľka
tel.:      033 5938386 mail.:   gabriela.demcakova@fntt.sk

Vedúci odborov

PhDr. Beata Ščipáková

vedúca prevádzkovo-technického odboru a správy
tel.:    033 5938176 mail.:  beata.scipakova@fntt.sk

Mgr. Emília Jamrichová

vedúca odboru ošetrovateľstva
tel.:      033 5938210 mail.:   emilia.jamrichova@fntt.sk

Mgr. Mária Pallyaová

vedúca odboru pre styk so zdravotnými poisťovňami
tel.:      033 5938118 mail.:   maria.pallyaova@fntt.sk

Mgr. Denisa Lovecká

vedúca odboru ľudských zdrojov
tel.:      033 5938145 mail.:   denisa.lovecka@fntt.sk