O nemocnici

Lekárske osobnosti nemocnice

MUDr. Marián Cvik, PhD.

Lekár MUDr. Marián Cvik, PhD.  je popredný lekár v oblasti urológie. Je povereným primárom urologickej kliniky vo Fakultnej nemocnici Trnava od 1.1.2019.

MUDr. Streško Marian PhD

Ukončil štúdium medicíny v roku 1993 na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej  v Prahe. V roku 2010 dokončil doktorandské štúdium na fakulte Zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.. Za prednostu Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave bol menovaná v roku 2013.  .  Zúčastňuje sa na početných klinických skúšaniach a publikuje v odborných časopisoch. Je člennom  Slovenskej onkologickej spoločnosti, ESMO (EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY), SEKCAMA  – člen výboru

MUDr. Andrej. Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

MUDr. Georgi Krastev, PhD