O nemocnici

Etická komisia

Etická komisia posudzuje etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu.

Členovia

MUDr. Silvia Hojerová
predsedníčka Etickej komisie

MUDr. Patrícia Babjaková
podpredsedníčka Etickej komisie

Ďalší členovia

MUDr. Andrej Dobrovodský
PharmDr. Marek Slezák
PharmDr. MUDr. Zuzana Javorová – Rihová
MUDr. Miroslav Mako
Mgr. Eva Drozdová

Tajomník Etickej komisie

Mgr. Michaela Nemčeková

Kontakt

etk@fntt.sk
033/59 38 101