O nemocnici

Etická komisia

Etická komisia posudzuje etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu.

Členovia

MUDr. Georgi Krastev, PhD. 
predseda Etickej komisie

MUDr. Ján Rajec, PhD.
podpredseda Etickej komisie

Ďalší členovia

MUDr. Andrej Dobrovodský
MUDr. Marián Streško, PhD. 
PharmDr. Marek Slezák
PharmDr. MUDr. Zuzana Javorová – Rihová
MUDr. Miroslav Mako
Mgr. Eva Drozdová

Tajomník Etickej komisie

Mgr. Michaela Nemčeková

Kontakt

etk@fntt.sk
033/59 38 101