Vážení občania,

vzhľadom na to že Vyhláška č. 10/2021 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 nám umožňuje očkovať pacientov hospitalizovaných v našom nemocničnom zariadení v situácii, keď sa nedostavia všetci klienti objednaní cez objednávací systém, môžu sa nižšie špecifikovaní pacienti hlásiť do zoznamu náhradníkov:

A. osoby s vekom najmenej 65 rokov, alebo

B. osoby bez ohľadu na vek, ktoré spĺňajú jedno z nasledovných kritérií:

 • onkologický pacient v štádiu liečby ochorenia,
 • s aktívnou formou hemato-⁠onkologického ochorenia,
 • s transplantáciou solídnych orgánov,
 • s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
 • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy, alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
 • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
 • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
 • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
 • s HIV v štádiu AIDS/⁠late presenter,
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/⁠s),
 • s extrémnou obezitou -⁠ BMI vyšší ako 35,
 • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 • s cirhózou pečene,
 • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
 • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
 • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
 • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
 • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

Títo pacienti budú figurovať ako náhradníci a podľa zásob očkovacej látky na daný deň ich predvoláme.

Nutnosťou je vedieť sa dostaviť na očkovacie miesto do 30minút od zavolania!  Očkovanie náhradníkov prebieha od 13:30-14:00. Vhodné je mať dopredu vyplnený Dotazník pred vakcináciou a  Poučenie pred vakcináciou.

Fakultná nemocnica Trnava vytvorila zoznam náhradníkov na očkovanie proti COVID-19. Nutnosťou je vedieť sa dostaviť na očkovacie miesto do 30 minút od zavolania! Očkovanie náhradníkov prebieha od 13:30-14:00. Upozorňujeme, že nám nezostáva veľký počet vakcín, ktoré sú nevyužité. Ide o max 5 vakcíny denne.

KONTAKTOVAŤ VÁS BUDEME MY, PROSÍME, ABY STE NEVOLALI A NEPÍSALI NA NAŠE KONTAKTY OHĽADOM NÁHRADNÍKOV NA OČKOVANIE.