Kategória: Tlačová správa

25. marca 2021

Fakultná nemocnica Trnava spúšťa do prevádzky vlastnú magnetickú rezonanciu

Fakultná nemocnica Trnava spúšťa do prevádzky vlastnú magnetickú rezonanciu. Pribudla na Rádiologickej klinike FN Trnava, čím sa toto pracovisko rozširuje o ďalšiu diagnostickú metódu.

(viac…)

14. februára 2021

Počas víkendu sa vo FN Trnava zaočkovalo takmer 2400 učiteľov

Vo Fakultnej nemocnici Trnava (FN Trnava) bolo počas víkendu (13. a 14. február) očkovanie učiteľov vo veku do 55 rokov vakcínou AstraZeneca.

(viac…)

4. februára 2021

Reakcia Fakultnej nemocnice Trnava k medializovaným informáciám k vakcínam proti COVID-19

Fakultná nemocnica (FN) Trnava dementuje informácie, v ktorých sa uvádza, že nevyužité dávky vakcín boli vyhodené. Žiadna dávka vakcíny sa nevyhodila a použité ampulky sa vracajú výrobcovi vakcíny, pričom v každej ampulke musí zostať tzv. bezpečný  zostatok.  Nedošlo však k žiadnemu znehodnoteniu dávok, keďže zbytkovú tekutinu v liekovke (ampulke) nemôžeme s prihliadnutím na typ striekačiek a ihiel považovať za bezpečnú dávku vakcíny.   

(viac…)

26. januára 2021

FN Trnava bude mať nové logo

Fakultná nemocnica Trnava v decembri vypísala súťaž o nové logo nemocnice. Do súťaže sa prihlásilo 105 návrhov.


(viac…)

21. januára 2021

Vo FN Trnava sa môžu prísť zaočkovať už aj ľudia z 2. fázy očkovania

Vo Fakultnej nemocnici Trnava realizujeme očkovanie proti COVID-19 už tretí týždeň. Za tento čas sme zaočkovali približne 3500 ľudí. Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 klesol pod 90.

Vo FN Trnava sme 5. januára 2021 spustili očkovanie proti COVID-19. Za tento čas sme k 21.1. 2021 zaočkovali približne 3500 ľudí. Očkovanie sa realizuje v dvoch očkovacích centrách. Prvé sa nachádza na Psychiatrickom oddelení vo FN Trnava (starý areál nemocnice) a druhé je na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín –  na Traumatologickej ambulancii (nová budova).

Momentálne sme už v 2. fáze očkovania. Očkovanie prebieha v priestoroch našej nemocnice, pričom na očkovanie je potrebné sa prihlásiť cez portál www.korona.gov.sk. Vakcíny dostávame v postupných dodávkach, pričom sme dostali ďalších 780 ampuliek vakcín, čo obsahuje 3900 dávok vakcín.

V rámci prvej fázy je možné dávku podať zdravotníckym pracovníkom, študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom, zamestnancom zariadenia sociálnych služieb, terénnym sociálnym pracovníkom, zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici, zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom, osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou. V rámci druhej fázy je možné dávku podať osobám starším ako 85 rokov.

V očkovaní postupujeme v zmysle očkovacej stratégie Ministerstva zdravotníctva SR a nie je možné už postupovať na základe pôvodného systému očkovania v rámci štyroch vĺn.

Počet hospitalizovaných pacientov sa mierne znížil


Počet hospitalizovaných pacientov sa vo FN Trnava mierne znížil. Momentálne máme obsadených 88 COVID lôžok, na ktorých je 82 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 a ďalších 6 pacientov je suspektných. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je hospitalizovaných 12 pacientov a na ARO oddelení ďalších 9 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 19 pacientov.

5. januára 2021

Anna Strehárová, prvá zaočkovaná vo FN Trnava: Bez očkovania by ľudia zomierali na COVID-19 ďalej, a to predsa nemôžu ľudia tretieho tisícročia dovoliť.

Fakultná nemocnica spustila očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v rámci prvej vlny očkovania. Prvou zaočkovanou lekárkou v nemocnici je mim. prof. Anna Strehárová, ktorú zaočkovala prednostka Kliniky infektológie FN Trnava doc. Adriana Kršáková.

(viac…)

15. decembra 2020

Vo FN Trnava majú lekári za sebou unikátnu operáciu ako prví z krajín V4

Lekári vo Fakultnej nemocnici Trnava majú za sebou ďalšiu unikátnu operáciu. Ako prví z krajín V4 zabezpečili dialyzovanému pacientovi centrálny žilový prístup pomocou „inside-out“ metódy.

(viac…)

20. novembra 2020

AKTUALIZÁCIA: Testovanie na COVID-19

Fakultná nemocnica Trnava s neštátnym zdravotníckym zariadením AnalytX realizuje testovanie na COVID-19. V čase odberov nastávajú zmeny.

(viac…)

18. novembra 2020

Zamestnancom FN Trnava boli vyplatené ministerské odmeny za prácu v I. línii

Fakultná nemocnica Trnava dostala od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky finančné prostriedky na odmeňovanie zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov, ktorí počas I. vlny boli v I. línii. Celová suma na odmeny bola takmer 497 000 Eur.

(viac…)

3. novembra 2020

Výsledky celoplošného testovania vo FN Trnava dopadli dobre

Fakultná nemocnica Trnava bola zapojená do celoplošného testovania. Z celkového počtu 3827 testov sme mali iba 12 pozitívnych výsledkov. V nemocnici sme testovali zamestnancov, ich príbuzných a pacientov.

(viac…)