Kategória: Aktuality

28. augusta 2020

Zákaz návštev vo FN Trnava

Fakultná nemocnica Trnava vydáva zákaz návštev.

(viac…)

22. augusta 2020

Rodičky sa môžu zúčastniť prehliadky pôrodnice virtuálne

Fakultná nemocnica Trnava realizuje vždy v prvý pondelok v mesiaci o 14:00 prehliadku pôrodnice, na ktorú môžu prísť budúce mamičky, aby sa oboznámili s prostredím pôrodnice. Z dôvodu ochrany rodičiek v súvislosti s COVID-19, vedenie FN Trnava zrušilo prehliadky pôrodnice. Nahradí ju však virtuálna prehliadka.

(viac…)

21. augusta 2020

VIDEO: Diabetes mellitus (cukrovka)

Fakultná nemocnica Trnava robí pravidelne live stream s lekármi a odborníkmi nemocnice. V ďalšom live streame sme sa venovali cukrovke s lekárkami Diabetologickej ambulancie FN Trnava MUDr. Kacvinckou a MUDr. Figurovou. Náš stream si môžete pozrieť zo záznamu.

(viac…)

21. augusta 2020

Anestéziologická ambulancia je presťahovaná

Nová ambulancia sa nachádza na prízemí v novej budove PCHD.

(viac…)

5. augusta 2020

Fakultná nemocnica Trnava rozširuje diabetologickú ambulanciu

Fakultná nemocnica Trnava rozširuje diabetologickú ambulanciu, ktorá je súčasťou Kliniky vnútorného lekárstva. 

(viac…)

20. júla 2020

Priestory onkologickej ambulancie FN Trnava prešli kompletnou rekonštrukciou

Priestory Onkologickej ambulancie Fakultnej nemocnice Trnava prešli kompletnou rekonštrukciou. Investičné náklady sa vyšplhali na sumu 100 000 eur, ktorú preinvestovala spoločnosť ISMONT.

(viac…)

17. júla 2020

Povoľujú sa návštevné hodiny v nemocnici

Návštevy vo Fakultnej nemocnici Trnava sú opäť povolené. Je však potrebné dodržiavať nižšie uvedené pravidlá: 

(viac…)

17. júla 2020

Do Fakultnej nemocnice Trnava pacienti už nemusia prechádzať cez filtračný stan

TRNAVA 22.5. 2020 – Pacienti, ktorí prichádzajú do Fakultnej nemocnice Trnava už nemusia prechádzať cez filtračný stan. Filtračný stan slúžil na triedenie pacientov.

Zobraziť viac

23. marca 2020

Poďakovania firmám a jednotlivcom za pomoc

Fakultná nemocnica Trnava pokračuje vo zvyšovaní komfortu pacientov. Nemocnica vymenila 303 lôžok, z ktorých je 273 pre dospelých pacientov a 30 postieľok pre detských pacientov. Výmena sa uskutočnila na 16-tich oddeleniach v celej fakultnej nemocnici.

19. marca 2020

Vstup do nemocnice len cez kontrolný hygienický stan

Z dôvodu ochrany pacientov a zamestnancov Fakultnej nemocnice Trnava je potrebné pred vstupom do nemocnice prejsť cez kontrolný hygienický stan. V stane Vám bude:

  • zmeraná telesná teplota,
  • podpíše čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlasuje, že nemá cestovateľskú anamnézu a neprišiel do kontaktu s osobou, ktorá bola v zahraničí.

Cez kontrolný hygienický stan nemusia prechádzať:

  • tehotné ženy,
  • rodičky.
Filtračný stan neslúži na testovanie covid-19

Každý pacient dostane potvrdenie o tom, že prešiel cez kontrolný stan. Bez tohto potvrdenia nebudú pacienti príslušným lekárom vo FN Trnava vyšetrení.

Stan sa nachádza na parkovisku oproti Urgentnému príjmu FN Trnava.

Stan je v prevádzke od 8:00 do 20:00. Po tomto čase bude telesná teplota pacientom meraná na Urgentnom príjme, kde podpíšu aj čestné vyhlásenie. Cez filtračný stan (po 20:00 hod.) musia prejsť aj pacienti, ktorí idú na APS.

Všetkých pacientov žiadame, aby nezatajovali svoju cestovateľskú anamnézu alebo kontakt s osobou, ktorá bola v zahraničí.