Kategória: Hlavné

25. marca 2021

Fakultná nemocnica Trnava spúšťa do prevádzky vlastnú magnetickú rezonanciu

Fakultná nemocnica Trnava spúšťa do prevádzky vlastnú magnetickú rezonanciu. Pribudla na Rádiologickej klinike FN Trnava, čím sa toto pracovisko rozširuje o ďalšiu diagnostickú metódu.

(viac…)

19. marca 2020

Vstup do nemocnice len cez kontrolný hygienický stan

Z dôvodu ochrany pacientov a zamestnancov Fakultnej nemocnice Trnava je potrebné pred vstupom do nemocnice prejsť cez kontrolný hygienický stan. V stane Vám bude:

  • zmeraná telesná teplota,
  • podpíše čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlasuje, že nemá cestovateľskú anamnézu a neprišiel do kontaktu s osobou, ktorá bola v zahraničí.

Cez kontrolný hygienický stan nemusia prechádzať:

  • tehotné ženy,
  • rodičky.
Filtračný stan neslúži na testovanie covid-19

Každý pacient dostane potvrdenie o tom, že prešiel cez kontrolný stan. Bez tohto potvrdenia nebudú pacienti príslušným lekárom vo FN Trnava vyšetrení.

Stan sa nachádza na parkovisku oproti Urgentnému príjmu FN Trnava.

Stan je v prevádzke od 8:00 do 20:00. Po tomto čase bude telesná teplota pacientom meraná na Urgentnom príjme, kde podpíšu aj čestné vyhlásenie. Cez filtračný stan (po 20:00 hod.) musia prejsť aj pacienti, ktorí idú na APS.

Všetkých pacientov žiadame, aby nezatajovali svoju cestovateľskú anamnézu alebo kontakt s osobou, ktorá bola v zahraničí.

9. decembra 2019

Nemocnica vymenila cez 300 lôžok

Fakultná nemocnica Trnava pokračuje vo zvyšovaní komfortu pacientov. Nemocnica vymenila 303 lôžok, z ktorých je 273 pre dospelých pacientov a 30 postieľok pre detských pacientov. Výmena sa uskutočnila na 16-tich oddeleniach v celej fakultnej nemocnici.

3. decembra 2019

Fakultná nemocnica Trnava získala tretiu zlatú medailu Iniciatívy Angels za liečbu cievnej mozgovej príhody

Komplexné cerebrovaskulárne pracovisko (KCP) Fakultnej nemocnice Trnava získalo už tretiu zlatú medailu v rámci ocenenia ESO ANGELS. Iniciatíva ANGELS vznikla ako celosvetová iniciatíva, aby pomohla zmeniť situáciu pri liečení cievnej mozgovej príhody. Víziou je zabezpečiť pre všetkých pacientov rovnakú a kvalitnú úroveň liečby, vybudovaním globálnej siete dostupných cerebrovaskulárnych centier a optimalizovať kvalitu liečby vo všetkých existujúcich strediskách na liečbu cievnych mozgových príhod.

2. decembra 2019

Fakultná nemocnica Trnava spustila do prevádzky nový CT prístroj

Fakultná nemocnica Trnava spustila do prevádzky nový CT prístroj, pričom ide už o druhý CT prístroj vo FN Trnava. Nový CT prístroj je náhradou za starý CT prístroj, ktorý bol z dôvodu zastaranosti a poruchovosti odinštalovaný.

18. novembra 2019

Fakultná nemocnica Trnava v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom spustila on-line objednávanie na vyšetrenia

TRNAVA (18.11. 2019) – Fakultná nemocnica Trnava sa zapojila do systému on-line objednávania pacientov. Konkrétne sa zapojili tri kliniky, ktoré tento systém už využívajú a pacienti sa z pohodlia domova môžu objednať na jednotlivé vyšetrenia.