Kategória: Aktuality

21. januára 2021

Vo FN Trnava sa môžu prísť zaočkovať už aj ľudia z 2. fázy očkovania

Vo Fakultnej nemocnici Trnava realizujeme očkovanie proti COVID-19 už tretí týždeň. Za tento čas sme zaočkovali približne 3500 ľudí. Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 klesol pod 90.

Vo FN Trnava sme 5. januára 2021 spustili očkovanie proti COVID-19. Za tento čas sme k 21.1. 2021 zaočkovali približne 3500 ľudí. Očkovanie sa realizuje v dvoch očkovacích centrách. Prvé sa nachádza na Psychiatrickom oddelení vo FN Trnava (starý areál nemocnice) a druhé je na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín –  na Traumatologickej ambulancii (nová budova).

Momentálne sme už v 2. fáze očkovania. Očkovanie prebieha v priestoroch našej nemocnice, pričom na očkovanie je potrebné sa prihlásiť cez portál www.korona.gov.sk. Vakcíny dostávame v postupných dodávkach, pričom sme dostali ďalších 780 ampuliek vakcín, čo obsahuje 3900 dávok vakcín.

V rámci prvej fázy je možné dávku podať zdravotníckym pracovníkom, študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom, zamestnancom zariadenia sociálnych služieb, terénnym sociálnym pracovníkom, zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici, zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom, osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou. V rámci druhej fázy je možné dávku podať osobám starším ako 85 rokov.

V očkovaní postupujeme v zmysle očkovacej stratégie Ministerstva zdravotníctva SR a nie je možné už postupovať na základe pôvodného systému očkovania v rámci štyroch vĺn.

Počet hospitalizovaných pacientov sa mierne znížil


Počet hospitalizovaných pacientov sa vo FN Trnava mierne znížil. Momentálne máme obsadených 88 COVID lôžok, na ktorých je 82 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 a ďalších 6 pacientov je suspektných. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je hospitalizovaných 12 pacientov a na ARO oddelení ďalších 9 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 19 pacientov.

19. januára 2021

Darujte 2% jednej z organizácií pri našich klinikách a oddeleniach

Onkologická klinika FN Trnava

Názov:  Združenie na pomoc onkologickým pacientom
IČO:  45014418
Právna forma: Občianske združenie
Ulica:  Andreja Žarnova
Číslo: 11
Obec:  Trnava
PSČ:  917 – 75

Novorodenecké oddelenie FN Trnava

Názov:  Združenie na pomoc novorodencom
IČO : 37839870
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: Andreja Žarnova
Číslo: 11
Obec: Trnava
PSČ: 917 75

Denný detský stacionár

Názov: Slnečný lúč n.f.
IČO: 36083992
Právna forma: neinvestičný fond
Ulica: Čajkovského
Číslo: 6328/32
Obec: Trnava
PSČ: 917 01

Chirurgická klinika

Názov: Chirurgia Trnava
Právna forma: Neinvestičný fond
Evidenčné číslo: 11024/2020
IČO:51724413
Ulica: Ulica Andreja Žarnova 7507/11
Mesto: Trnava
PSČ: 91775

Oddelenie pneumológie a ftizeológie (pľúcne)

Názov:  Občianske združenie Voľný dych
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  42 153 671
Ulica:  A. Žarnova
Číslo: 11
Obec:  Trnava
PSČ: 917 02

Klinika pediatrie

Názov:  Deťom, n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO:  36083704
Ulica:  Andreja Žarnova
Číslo: 11
Obec:  Trnava
PSČ: 917075

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Názov:  SOMNUS, občianske združenie
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  42288622
Ulica:  A. Žarnova
Číslo: 11
Obec:  Trnava
PSČ: 91775

14. januára 2021

Zmeny ordinačných hodín

Vzhľadom na zhoršenú situáciu v súvislosti s COVID-19 sa upravujú ordinačné hodiny našich kliník:

Chirurgická ambulancia: neordinuje

Cievna ambulancia: neordinuje

Proktologická ambulancia: neordinuje

Detská gastroenterologická ambulancia: štvrtok neordinuje

Ambulancie Klinickej onkológie: bežné ordinačné hodiny – len akútne stavy, podáva sa chemoterapia a biologická liečba

Infektologická ambulancia: pondelok : 07.30-15,30

Hepatologická ambulancia: streda :   07,30-15,30

Geriatrická ambulanci: neordinuje – v prípade potreby konzulácia na klapke 275 a 278

Urologická ambulancia: neordinuje

Nefrologická ambulancia: pondelok

Kardiologická ambulancia: utorok   (operačný deň štvrtok)

Interná ambulancia: streda 

Amb. rezistentnej hypertenzie: streda (od 20.1.2021)

Endokrinologická ambulancia: štvrtok

Reumatologická ambulancia: utorok a štvrtok doobeda

Diabetologická ambulancia: Dr. Kacvinská utorok a Dr. Figurová štvrtok

Funkčná diagnostika: len  hospitalizovaných pacientov

Rádiologická klinika (CT, mamografia, SONO, ultrazvuk, RTG): ordinuje bez zmien

Ambulancia rizikovej tehotnosti: bez zmeny – pondelok – piatok t.č. 033/5938402

Odborná gynekologická ambulancia sa vykonáva na gynekologickom príjme: len akútne stavy – t.č. 033/5938543

Onko – gynekologická ambulancia: pondelok, stredu, piatok – len akútne onkogynekologické konzília – t.č. 033/5938532

Uro-gynekologická ambulancia: neordinuje

Anestéziologická ambulancia: neordinuje (objednávajú sa len pacientky pred pôrodom na epidurálnu analgéziu v dňoch utorok a streda od 13:00 do 14:00 – cez online objednanie – vyšetrenie sa vykonáva na 3. p Gynekologicko-pôrodníckej kliniky).

Algeziologická ambulancia: pondelok – predpis liekov (ostatné dni neordinuje)

Hematologická ambulancia: bežné ordinačné hodiny – len pre akútne stavy a podávanie chemoterapie a biologickej liečby

   

14. januára 2021

Denný prehľad hospitalizovaných pacientov s COVID-19 a pozitívne testovaní zamestnanci

Situácia s vývojom ochorenia COVID-19 sa vo FN Trnava mení každým dňom. Preto informujeme širokú verejnosť denným prehľadom o vývoji situácie v našej nemocnici.

(viac…)

12. januára 2021

Zmena ordinačných hodín Kliniky vnútorného lekárstva

Vzhľadom na zhoršenú situáciu v súvislosti s COVID-19, Klinika vnútorného lekárstva upravila ordinačné DNI pre akútne stavy jednotlivých ambulancií od 11.1.2021:

Nefrologická ambulancia        pondelok
Kardiologická ambulancia   utorok   (operačný deň štvrtok)
Interná ambulancia          streda
Amb. rezistentnej hypertenzie streda (od 20.1.2021)
Endokrinologická ambulancia štvrtok
Reumatologická ambulanciautorok a štvrtok doobeda
Diabetologická ambulancia
                                                      
Dr. Kacvinská utorok
Dr. Figurová štvrtok
Funkčná diagnostika                   len  hospitalizovaných pacientov
SONO ambulancia                     len  hospitalizovaných pacientov

  

    

5. januára 2021

Anna Strehárová, prvá zaočkovaná vo FN Trnava: Bez očkovania by ľudia zomierali na COVID-19 ďalej, a to predsa nemôžu ľudia tretieho tisícročia dovoliť.

Fakultná nemocnica spustila očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v rámci prvej vlny očkovania. Prvou zaočkovanou lekárkou v nemocnici je mim. prof. Anna Strehárová, ktorú zaočkovala prednostka Kliniky infektológie FN Trnava doc. Adriana Kršáková.

(viac…)

22. decembra 2020

Reportáž TV JOJ : Roman (32) si myslel, že má chrípku. Budúci otec skončil na umelej pľúcnej ventilácii

Televízia JOJ bola vo FN Trnava natáčať reportáž o aktuálnej situácii s COVID-19. S rozhovorom súhlasil pacient Roman, ktorý bojuje s COVIDom ako mladý človek vo veku 32 rokov. Reportáž si môžete pozrieť na odkaze nižšie.

(viac…)