Kategória: Aktuality

20. júla 2020

Priestory onkologickej ambulancie FN Trnava prešli kompletnou rekonštrukciou

Priestory Onkologickej ambulancie Fakultnej nemocnice Trnava prešli kompletnou rekonštrukciou. Investičné náklady sa vyšplhali na sumu 100 000 eur, ktorú preinvestovala spoločnosť ISMONT.

(viac…)

17. júla 2020

Povoľujú sa návštevné hodiny v nemocnici

Návštevy vo Fakultnej nemocnici Trnava sú opäť povolené. Je však potrebné dodržiavať nižšie uvedené pravidlá: 

(viac…)

17. júla 2020

Do Fakultnej nemocnice Trnava pacienti už nemusia prechádzať cez filtračný stan

TRNAVA 22.5. 2020 – Pacienti, ktorí prichádzajú do Fakultnej nemocnice Trnava už nemusia prechádzať cez filtračný stan. Filtračný stan slúžil na triedenie pacientov.

Zobraziť viac

17. júla 2020

Žiadosť o vykonanie odberu k diagnostike ochorenia COVID-19

Pokyny pre osoby, ktoré majú povinnosť alebo chcú byť testované na prítomnosť ochorenia COVID-19.

(viac…)

23. marca 2020

Poďakovania firmám a jednotlivcom za pomoc

Fakultná nemocnica Trnava pokračuje vo zvyšovaní komfortu pacientov. Nemocnica vymenila 303 lôžok, z ktorých je 273 pre dospelých pacientov a 30 postieľok pre detských pacientov. Výmena sa uskutočnila na 16-tich oddeleniach v celej fakultnej nemocnici.

19. marca 2020

Vstup do nemocnice len cez kontrolný hygienický stan

Z dôvodu ochrany pacientov a zamestnancov Fakultnej nemocnice Trnava je potrebné pred vstupom do nemocnice prejsť cez kontrolný hygienický stan. V stane Vám bude:

  • zmeraná telesná teplota,
  • podpíše čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlasuje, že nemá cestovateľskú anamnézu a neprišiel do kontaktu s osobou, ktorá bola v zahraničí.

Cez kontrolný hygienický stan nemusia prechádzať:

  • tehotné ženy,
  • rodičky.
Filtračný stan neslúži na testovanie covid-19

Každý pacient dostane potvrdenie o tom, že prešiel cez kontrolný stan. Bez tohto potvrdenia nebudú pacienti príslušným lekárom vo FN Trnava vyšetrení.

Stan sa nachádza na parkovisku oproti Urgentnému príjmu FN Trnava.

Stan je v prevádzke od 8:00 do 20:00. Po tomto čase bude telesná teplota pacientom meraná na Urgentnom príjme, kde podpíšu aj čestné vyhlásenie. Cez filtračný stan (po 20:00 hod.) musia prejsť aj pacienti, ktorí idú na APS.

Všetkých pacientov žiadame, aby nezatajovali svoju cestovateľskú anamnézu alebo kontakt s osobou, ktorá bola v zahraničí.

16. marca 2020

Preventívne opatrenia

Fakultná nemocnica Trnava pokračuje vo zvyšovaní komfortu pacientov. Nemocnica vymenila 303 lôžok, z ktorých je 273 pre dospelých pacientov a 30 postieľok pre detských pacientov. Výmena sa uskutočnila na 16-tich oddeleniach v celej fakultnej nemocnici.

15. marca 2020

FN TRNAVA: Zatvára Denný detský stacionár a Denný psychiatrický stacionár

INFORMUJEME: V dôsledku zníženia rizika prenosu vírusu COVID-19 Fakultná nemocnica Trnava:

 

  • ZATVÁRA Denný detský stacionár od 16.3. 2020 na 14 dní (táto doba sa môže predĺžiť)
  • ZATVORILA Denný psychiatrický stacionár pri Psychiatrickom oddelení od 12.3 do 29.3. (táto doba sa môže predĺžiť).

9. marca 2020

Zákaz návštev vo FN Trnava a sprevádzajúcich osôb pri pôrode

Fakultná nemocnica Trnava pokračuje vo zvyšovaní komfortu pacientov. Nemocnica vymenila 303 lôžok, z ktorých je 273 pre dospelých pacientov a 30 postieľok pre detských pacientov. Výmena sa uskutočnila na 16-tich oddeleniach v celej fakultnej nemocnici.

25. decembra 2019

Zverejnenie výzvy na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Oprava urologického holmiového laseru Lumenis.