Urologické oddelenie

Jednotky a ambulancie

JAS – jednodňová ambulantná starostlivosť je poskytovaná pacientom, ktorí sa podrobia krátkotrvajúcim operačným zákrokom v lokálnej alebo celkovej anestézii. Doba pobytu v nemocnici je do 24 hodín (v závislosti od typu anestézie a náročnosti operačného zákroku).

- v deň operácie sa pacient hlási ráno o 07:00 hod. nalačno na príjmovej urologickej ambulancii (prízemie Pavilónu chirurgických disciplín)
- počas pobytu v nemocnici nemá pacient nárok na stravu (pobyt na oddelení netrvá dlhšie ako 24 hodín)
- so sebou si prinesie požadované veci

 

AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Súčasťou oddelenia je urologická ambulancia s nasledovnými ordinačnými hodinami:

- pondelok
     07:30 – 14:00 hod.
      MUDr. Vladimír Drozda
- utorok
     07:30 – 14::00 hod.
     prim. MUDr. Mikurčík Erich
- streda
     07:30 – 14:00 hod.
     MUDr. Cvik Marián
- štvrtok
     07:30 – 14:00 hod.
      MUDr. Andrej Para, FEBU
- piatok
     07:30 - 14:00 hod.
     MUDr. Michal Harmaňoš

 

Urologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, dispenzárnou starostlivosťou pacientov s urologickými ochoreniami. Okrem základného vybavenia ambulancia disponuje dvomi ultrazvukovými prístrojmi vrátane transrektálnej sondy používanej na presnejšiu diagnostiku a biopsiu ochorení prostaty a urodynamickou aparatúrou. Zvýšenú pozornosť venujeme problematike uroonkológie a urolitiázy.

Na ambulancii realizujeme biopsie prostaty, močového mechúra, obličky, punkčnú nefrostómiu, epicystostómiu, intubácie močovodov a niektoré menšie operačné zákroky v lokálnej anestézii. Na ambulancii pracujú 2 zdravotné sestry.