Urologické oddelenie

História a charakteristika

Urológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami močovo-pohlavného traktu mužov (obličky, močovod, močový mechúr, prostata, močová rúra, penis, semenníky, semenovody a semenné mechúriky) a močového traktu u žien (obličky, močovod, močový mechúr, močová rúra). Urológovia riešia hlavne chirurgicky aj ochorenia žliaz z vnútorným vylučovaním a to nadobličky a prištítne telieska, ako aj ochorenia retroperitonea, t.j. priestoru, ktorý sa nachádza za brušnou dutinou. Súčasťou vedného oboru urológia je aj diagnostika a liečba močovej inkontinencie a starostlivosť o pacientov s erektilnou dysfunkciou a pacientov v tzv. mužskom prechode s andropauzou.

Mnohostrannosť urológie v diagnostike a v liečbe si vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu s chirurgom, internistom, gynekológom, radiológom, onkológom, dermatológom a pediatrom.

Urológia (československá škola) vznikla a dlhú dobu existovala v rámci „veľkej“ chirurgie, jej rozvoj nastal po skončení II. svetovej vojny a s určitým oneskorením reflektoval urologický pokrok vo vyspelejších krajinách, výsledkom tohto pokroku bolo vyčlenenie urológie ako samostatného vedného medicínského odboru.

História Urologického oddelenia v Trnave sa začala písať od 1. 8. 1958, keď bol na chirurgickom oddelení zriadený ordinariát a po konkurze bol do funkcie primára menovaný MUDr. Luděk Nábělek. Počiatky boli mimoriadne náročné, situácia sa zlepšila po presťahovaní oddelenia do Pavilónu chirurgických disciplín. Stalo sa tak v roku 1967, bol to medzník v rozvoji urológie v tomto regióne. Prvým sekundárnym lekárom na oddelení bol MUDr. Vladimír Ušák, o rok neskôr nastúpil MUDr. Pavol Caudt, ktorý po smrti primára v roku l989 prevzal vedenie Urologického oddelenia až do roku 2005. Od 1. 1. 2006 je primárom Urologického oddelenia MUDr. Mikurčík Erich. V súčasnosti pracujú na oddelení 4 atestovaní lekári, 8 zdravotných sestier, 2 sanitárky, dokumentačná sestra a vedúca sestra oddelenia.
Úzko spolupracujeme s neštátnymi urologickými ambulanciami v Trnave Hlohovci, Pezinku, Seredi, Malackách, Myjave, Senici i v ďalších mestách.

V súčasnosti máme na Urologickom oddelení 20 lôžok v 2- a 3-posteľových izbách.

Z urologických operačných výkonov je v ponuke široká škála od výkonov elektívnych až po operačne výkony radikálne pri onkologických ochoreniach vrátane derivačných operácií.

Na našom oddelení sa realizujú nasledovné operačné výkony:

- laserové operácie
     - laserová ablácia prostaty /argónový laser/, laserová litotripsia /neodýmový YAG/
- operácie nadobličiek
     - adrenalectomie
- operácie obličiek
     - radikálnenefroktómia pri nádorových ochoreniach, jednoduché nefroktómia
     - orgránšetriace výkony, plastiky obličkovej panvičky, operácie obličiek
     - pri nefrolitiáze endoskopické aj otvorené
- operácie močovodov
     - odstránenie močovodu pri nádoroch, kompletne odstránenie kameňov
     - endoskopické operácie- ureteroskopie, intubácie močovodov,reimplantácie močovodov
- operácie močového mechúra
     - transuretrálne výkony pri nádoroch, močového mechúra, extrakcie
     - kameňov, radikálne výkony – totálna cystektómia s celou škálou derivačných výkonov moča, resekcie divertiklov močového mechúra
- operácie prostaty
     - transuretrálne operá ie prostaty, otvorené operácie prostaty pri benignom
     - zväčšení prostaty, radikálne výkony pri lokalizovaných nádoroch prostaty
- operácie moč. rúry
     - endoskopické aj otvorené plastcké výkony pri zúženiach močovej rúry, plastiky pri anomáliach močovej rúry (hypospádia, epispadia)
     - extrakcie cudzích telies z močovej rúry, operácie pri nádoroch močovej rúry
- operácie penisu
     - plastické operácie pri zúženinách predkožky, operácie pri deviáciách penisu (induratio penis plastika)
- operácie na miešku
     - orchiectomie pri nádoroch semenníkov, plastické operácie pri patologickom obsahu miešku (hydrokéla,varikokéla,spermatokéla)
- operácie pri inkontineciách moču
     - závesne operácie močového mechúra, imlantácie TVT pásky
- detská urológia
     - operácie pri nezostúpenných semenníkoch, reimplantácie močovodov pri refluxoch moča
     - plastické operácie pri vrodených rozšíreniach odvodných močových ciest
     - úpravy močovej rúry pri vrodených anomáliách kompletné chirurgické riešenie detskej urolitiázy
- laparoskopické operácie
     - nefrektómie a ureteronefrektómie pri nádorových ochoreniach obličky, pri afunkcii obličky
     - plastiky obličkovej panvičky pri hydronefróze
     - ablácie cýst obličky
     - ureteralitotomie
     - adrenalektómie.