Oddelenie urgentný príjem

Jednotky a ambulancie

Neurologická časť je určená pre pacientov s akútnymi ochoreniami nervového systému. Pozostáva z dvoch miestností. Jedna z miestností je vybavená vyšetrovacím lôžkom, druhá miestnosť disponuje 3 lôžkami, ktoré sú určené pre akútne stavy.

Interná časť je určená pre pacientov s akútnymi ochoreniami z oblasti vnútorného lekárstva, pneumológie, onkológie, infektológie a  dermatológie. Pozostáva z dvoch miestností. Jedna z miestností je vybavená vyšetrovacím lôžkom, druhá miestnosť disponuje 3 expektačnými lôžkami, ktoré sú rovnako ako u neurologickej časti určené pre akútne stavy.

Traumatologická časť je určená pre pacientov s akútnymi poraneniami, najmä pohybového ústrojenstva.  Na jej prevádzku sú vyhradené 2 miestnosti. Prvá miestnosť je vyhradená pre vyšetrenie a ošetrenie  úrazov,  druhá miestnosť je sádrovňa.

Chirurgická časť je určená pre pacientov vyžadujúcich akútne chirurgické a urologické vyšetrenie a ošetrenie.  Na jej prevádzku sú vyhradené dve miestnosti. Jedna z miestností je vybavená vyšetrovacím lôžkom, druhá disponuje 2 expektačnými lôžkami. Expektačné lôžka si k dispozícii celému Urgentnému príjmu.

V poslednej časti sa nachádza operačný sál, kde je resuscitačné lôžko na ktorom ošetrujeme pacientov v ťažkom stave, v bezvedomí, vyžadujúcich intenzívnu, prípadne resuscitačnú starostlivosť. K dispozícii je operačný stôl s operačným svetlom, anesteziologický prístroj, základné chirurgické inštrumentárium.

V mimoriadnej situácii je možné uložiť na lôžko až 15 akútnych pacientov