Traumatolog. ortopedická klinika

História a charakteristika kliniky

Traumatologické oddelenie bolo prvýkrát zriadené v roku 1970 ako samostatné Chirurgické oddelenie II. Malo 48 lôžok. Primárom sa stal MUDr. Imrich Nyilas. Od roku 1985 bol primárom MUDr. Vojtech Stanislavský. V roku 1986 došlo rozhodnutím riaditeľa nemocnice k jeho zlúčeniu s Chirurgickým oddelením I.

V roku 1991 došlo opäť k vytvoreniu samostatného, tentoraz už Traumatologického oddelenia a primárom sa stal MUDr. Ján Mašan. V roku 1998 sa primárom Traumatologického oddelenia stal prof. MUDr. Štefan Petrovič CSc. a krátko na to vznikla Traumatologická klinika, kde sa stal v roku 2001 primárom MUDr. Ján Kuchta. V roku 2006 vzniká Traumatologicko-ortopedická klinika.

Traumatologicko-ortopedická klinika má 49 lôžok na dvoch poschodiach. Na 2 000 operačných výkonoch za rok sa podieľa 17 lekárov. V júni 2007 sa klinika presťahovala do nového pavilónu kde sídli na I. a III. poschodí.

Klinika poskytuje svojim pacientom liečbu celého rozsahu ochorení spadajúcich do odboru traumatológia a ortopédia. Približne polovica z celkového počtu pacientov hospitalizovaných tvoria pacienti prichádzajúci na operačný výkon, ktorý je možné naplánovať. Pacienti sú zaradení do poradovníka a prijatí s predoperačnými vyšetreniami a anesteziologickou prípravou. Operačný výkon sa spravidla uskutoční v deň prijatia. Ostatní, urgentní pacienti, sú prijímaní cestou ambulancie Urgentného príjmu. Akútne prijatí pacienti sú operovaní neodkladne alebo, ak to stav dovolí, po vykonaní nevyhnutných vyšetrení na Traumatologicko-ortopedickej klinike v spolupráci s inými medicínskymi odbormi. Ďalej klinika poskytuje artroskopické operácie ramena, lakťa, kolena, bedrového kĺbu a členka a endoprotetické náhrady bedrového kĺbu, kolenného kĺbu a ramenného kĺbu.


Jednotky a ambulancie kliniky

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Jednotka intenzívnej starostlivosti
JIS sa nachádza na 3. poschodí. Je zameraná na ťažké úrazy a pooperačné stavy, ktoré vyžadujú stály monitoring a liečbu. Disponujeme 7 lôžkami.

Telefonický kontakt:

033/5938 879

 

Traumatologicko-ortopedická klinika A
Je na 1. poschodí a má 23 lôžok. Zameraná je na akútne úrazy a pooperačné stavy, gerontotraumatológiu a detskú traumatológiu. 
tel:033/5938891

Traumatologicko-ortopedická klinika B
Situovaná na 3. poschodí a má 19 lôžok. Klinika je zameraná na ortopédiu a plánovanú operatívu.
Nachádzajú sa tu dve nadštandardné izby.
tel: 033/5938801

 

AMBULANTNÁ ČASŤ

Ambulancia urgentného príjmu traumatologicko-ortopedickej kliniky
Nachádza sa na 1. poschodí a slúži na príjem akútnych a objednaných pacientov a akútne ambulantné ošetrenie.

 

Klinická ambulancia
Nachádza sa na prízemí a slúži na konzíliárne vyšetrenia a pooperačnú ambulantnú starostlivosť.

Telefonický kontakt:
033/5938 825
033/5938 826

Ordinačné hodiny:
Pondelok 8:30 - 12:00 MUDr. Jozef Fridrich, 12:30 - 15:00 MUDr. Patrik Princ

Utorok 8:30 - 12:00 MUDr. Viliam Vardna, 12:30 - 15:00 MUDr. Katina

Streda 8:30 - 12:00 MUDr. Ján Kuchta, PhD., 14:00 - 16:30 MUDr. Róber Illéš, MUDr. Liška -Neurogirurg


Štvrtok 8:30 - 12:00 MUDr. Vojtech Valkó, 12:30 - 15:00 MUDr. Peter Juriga


Piatok 8:30 - 15:00 MUDr. Peter Urban, PhD.


Príjem pacienta na kliniku a organizačné informácie

Všeobecné informácie pre pacienta po prijatí na oddelenie a uložení na izbu:
- prezlečte sa do osobnej bielizne (ak nemáte, dostanete ústavnú),
- šatstvo si môžete uložiť do skrinky na izbe (v takom prípade zodpovedáte za svoje veci) 
- osobné veci si skontrolujte, peniaze a cenné veci si môžete uložiť v spolupráci so sestrou do trezoru,
- väčší obnos peňazí odovzdajte príbuzným,
- lieky, ktoré užívate, buď odovzdajte sestre (budete ich užívať pod jej kontrolou), alebo lieky ukážte sestre a informujte ju o spôsobe užívania týchto liekov (najlepšie na zozname s presným dávkovaním),
- možnosť použitia vlastnej posteľnej bielizne len s povolením vedúcej sestry,
- menom označené potraviny si môžete uložiť do chladničky v kuchynke, za ich stratu však nemôžeme niesť zodpovednosť,
- v prípade, že máte nejasnosti o príjme jedla pred vyšetreniami, treba túto otázku konzultovať s lekárom, resp. sestrou.

Povinnosti pacienta:
- riaďte sa pokynmi lekárov a sestier,
- po prijatí až do vyšetrenia lekárom sa zdržiavajte na izbe,
- udržiavajte čistotu a poriadok (na stolíkoch, izbách a ostatných priestoroch),
- počas vizity sa zdržujte na izbe až do jej ukončenia,
- po podaní infúzií a injekcií zotrvajte určitý čas na lôžku,
- dodržiavajte denný režim (viď nižšie),
- vzďaľovanie sa z oddelenia je povolené len so súhlasom lekára a službukonajúcej sestry.

Denný program oddelenia:
5:00
odbery na lab. vyšetrenia, meranie teploty, podávanie ranných liekov
6:00 - 7:00
ranná hygiena, úprava lôžka
7:00 - 7:30
poriadok na izbe, príprava na operáciu
7:30 - 8:30
vizita, raňajky
8:30 - 11:30
konziliárne vyšetrenia, rhb. procedúry, podávanie infúzií a injekcií, prepustenia
11:30 - 12:00
obed, obedňajšie ordinácie
12:30 - 14:30
poobedňajší kľud, vyšetrenie prijatých pacientov, písanie prepúšťacích správ,
14:30 - 15:00
meranie telesnej teploty, ordinácie novým pacientom
15:00 - 17:30
rehabilitácia, kultúra, návštevy
17:30 - 18:00
večera, večerné ordinácie
18:00 - 21:00
voľný program, TV, iné
21:00 - 21:30
podávanie večerných injekcií, niektorých medikácií
21:30 - 22:00
príprava na spánok, večerná toaleta
22:00 - 5:00
nočný kľud

Uspokojovanie kultúrnych a náboženských potrieb:
- možnosť sledovania TV do 22:00
- návštevy duchovných a náboženské úkony povolené od 15:00 do 22:00 v inom čase po dohode s ošetrujúcim lekárom
- možnosť nedeľňajších omší v kaplnke v areáli nemocnice

Postup pri prepustení pacienta:
- odovzdať všetky zapožičané veci
- na 3 dni sú vydané do rúk pacientovi, príbuznému alebo vodičovi sanitky
- prepúšťaciu správu dostanete hneď, prevzatie potvrdzuje podpisom

Sťažnosti pacientov:
Prvý krok - pokus o vydiskutovanie problému s osobou, na ktorú sa chcete sťažovať
Druhý krok - ak bol prvý krok neúspešný:
a) sťažnosť na sestru podávajte u vedúcej sestry
b) sťažnosť na lekára podávajte u primára oddelenia,
c) sťažnosť na vedúcu sestru podávajte u primára oddelenia
d) sťažnosť na primára podávajte u riaditeľa FN
e) sťažnosť na chod oddelenia podávajte u primára alebo vedúcej sestry

Naším zámerom je aj s Vašou pomocou a porozumením zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, príjemný pobyt a skoré uzdravenie.


Návštevné hodiny

Denne  14:00 - 17:00
Sobota, nedeľa  14:00 - 17:00

U ťažkých stavov dohoda s lekárom.

Telefonické informácie o zdravotnom stave po 14:00 na t.č.:
časť A, I. poschodie:

033/5938 899

časť B, III. poschodie:

033/5938 801

JIS:

033/5938 860


Ponuka nadštandardných služieb

Ponúkame dve nadštandardné jednoposteľové izby so samostatným sociálnym zariadením, televízorom, pripojením na internet a s minimálnym obmedzením návštev.

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava


Kontakty

Prednosta:
MUDr. Ján Kuchta, PhD.
033/5938 875

Primár:
MUDr. Peter Urban, PhD.
033/5938 874

Vedúca sestra:
PhDr. Gabriela Hilkovičová
033/5938 877

Traumatológia Trnava, neinvestičný fond:
www.traumatt.sk