Traumatolog. ortopedická klinika

Jednotky a ambulancie kliniky

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Jednotka intenzívnej starostlivosti
JIS sa nachádza na 3. poschodí. Je zameraná na ťažké úrazy a pooperačné stavy, ktoré vyžadujú stály monitoring a liečbu. Disponujeme 7 lôžkami.

Telefonický kontakt:

033/5938 879

 

Traumatologicko-ortopedická klinika A
Je na 1. poschodí a má 23 lôžok. Zameraná je na akútne úrazy a pooperačné stavy, gerontotraumatológiu a detskú traumatológiu. 
tel:033/5938891

Traumatologicko-ortopedická klinika B
Situovaná na 3. poschodí a má 19 lôžok. Klinika je zameraná na ortopédiu a plánovanú operatívu.
Nachádzajú sa tu dve nadštandardné izby.
tel: 033/5938801

 

AMBULANTNÁ ČASŤ

Ambulancia urgentného príjmu traumatologicko-ortopedickej kliniky
Nachádza sa na 1. poschodí a slúži na príjem akútnych a objednaných pacientov a akútne ambulantné ošetrenie.

 

Klinická ambulancia
Nachádza sa na prízemí a slúži na konzíliárne vyšetrenia a pooperačnú ambulantnú starostlivosť.

Telefonický kontakt:
033/5938 825
033/5938 826

Ordinačné hodiny:
Pondelok 8:30 - 12:00 MUDr. Jozef Fridrich, 12:30 - 15:00 MUDr. Patrik Princ

Utorok 8:30 - 12:00 MUDr. Viliam Vardna, 12:30 - 15:00 MUDr. Katina

Streda 8:30 - 12:00 MUDr. Ján Kuchta, PhD., 14:00 - 16:30 MUDr. Róber Illéš, MUDr. Liška -Neurogirurg


Štvrtok 8:30 - 12:00 MUDr. Vojtech Valkó, 12:30 - 15:00 MUDr. Peter Juriga


Piatok 8:30 - 15:00 MUDr. Peter Urban, PhD.