Rádiologická klinika

 

Charakteristika

Rádiologická klinika FN Trnava poskytuje rozsiahlu škálu diagnostických a terapeutických zobrazovacích metód na úrovni Fakultnej nemocnice. Medzi hlavné zamerania Rádiologickej kliniky patrí okrem diagnostických vyšetrovacích metód široké komplexné spektrum rádiologických terapeutických vaskulárnych ako aj nevaskulárnych intervenčných zákrokov vykonávaných pod kontrolou rádiologických zobrazovacích metód. Rádiologická klinika zároveň poskytuje výučbovú základňu pre študentov Trnavskej Univerzity v Trnave a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Rádiologická klinika je plne digitalizovaná, vybavená systémom na archiváciu dát (PACS) a prepojená s ostatnými zdravotníckymi zariadeniami.

Rádiologická klinika je štrukturálne rozdelená na 5 pracovísk.

 

Fotogaléria: