Psychiatrické oddelenie

História a charakteristika oddelenia

Psychiatrické oddelenie je súčasťou nemocnice od 1. 1. 2008.Poskytuje špeciálnu ústavnú zdravotnú starostlivosť dospelým pacientom s celým spektrom duševných ochorení. Základnou úlohou je diagnostika a liečba akútnych duševných ochorení a porúch (schizofrénie, afektívne poruchy, organické poruchy, neurotické poruchy, poruchy osobnosti, mentálne retardácie, demencie, závislosti).

V rámci komplexnej starostlivosti popri farmakoterapii a biologickej liečby uplatňujeme psychoterapeutické aktivity a techniky, komunitné stretnutia, skupinové a individuálne psychoterapeutické sedenia so psychológmi a liečebnou pedagogičkou.

Spádová oblasť: Trnava, Hlohovec, Piešťany, Skalica, Senica, Myjava. 


Jednotky a ambulancie oddelenia

Lôžková časť:

Disponuje 60 lôžkami rozdelenými na dvoch podlažiach.

Psychiatria A - na prvom poschodí je určená na hospitalizáciu akútnych stavov: akútne psychózy, organické poruchy, mentálne retardácie, demencie a ostatní pacienti, ktorí nezvládajú nároky psychoterapie a režimu na otvorenej časti oddelenia.

Psychiatria B - situovaná na prízemí je určená na liečebnú starostlivosť o pacientov s menej závažnými duševnými poruchami pre kompenzovaných pacientov zaradených do komunitnej a individuálnej terapie.

Súčasťou oboch oddelení sú komunitné miestnosti s TV a DVD prehrávačom. Pre pacientov je k dispozícii park s mobiliárom (lavičkové sedenie), ktorý slúži na relaxáciu a je využívaný v rámci psychoterapeutických sedení.

 

Ambulancie:

Príjmová a konziliárna ambulancia sa nachádza na prízemí budovy.
Náplň práce:
- objednávanie pacientov na hospitalizáciu
- príjem pacientov na hospitalizáciu
- zabezpečenie konziliárnych vyšetrení pre ostatné oddelenia/kliniky nemocnice

Psychiatrická ambulancia
MUDr. Dana Šedivá
Ordinačné hodiny: utorok od 7,30 - 15,30 hod.

Denný psychiatrický stacionár pri Psychiatrickom oddelení
Je určený na doliečenie dospelých pacientov s rôznymi psychiatrickými diagnózami.
Zameranie: aktivizácia formou psychosociálnej rehabilitácie, individuálna a skupinová psychoterapia, arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia.
Zaradenie na odporučenie ambulantného psychiatra, resp. po konzultácii cestou príjmovej ambulancie.
Denne od 8,00-14,30 hod.
V stacionári sa podáva bezplatne obed. 


Príjem pacienta na oddelenie a organizačné informácie

Organizačné informácie:

Príjem pacientov na Psychiatrické oddelenie sa uskutočňuje na základe odporučenia ambulantného psychiatra, alebo prostredníctvom Centrálneho príjmu. Bez súhlasu možno prevziať pacienta do ústavnej psychiatrickej starostlivosti len v prípadoch uvedených v § 14, odst. 2, písm. b.

 

Príjem pacienta:

Všeobecné informácie pre pacienta po prijatí na oddelenie:
Súčasťou prijatia pacienta je hygienická očista primeraná zdravotnému stavu pacienta. Pri prijatí do zariadenia sa pacient umiestni na vydezinfikované a dekontaminované lôžko. Výmena sa vykonáva 1x týždenne resp. vždy po znečistení. Zariadenie Vám poskytne čistú (dekontaminovanú) bielizeň. Podľa charakteru ochorenia môžete používať aj vlastnú osobnú bielizeň. Šatstvo si môžete uložiť do skrinky na izbe (v takom prípade zodpovedáte za svoje veci), alebo do ústavnej šatne. Cenné veci, peniaze si môžete uložiť do ústavného trezoru. Väčší obnos peňazí odovzdajte príbuzným. Používanie mobilného telefónu na lôžkovej časti A je povolené od 18,00- 18,30 hod. po dohode so službukonajúcou sestrou. Pacienti na JIS nemajú používanie mobilného telefónu povolené. Telefonáty môžu pacienti prijímať na pevnej telefonickej linke umiestnenej na chodbe oddelenia počas celého dňa.
Vychádzka z oddelenia A je povolená so súhlasom primára, alebo službukonajúceho lekára.


Povinnosti pacienta:
Na hospitalizáciu si pacient so sebou prinesie pohodlné oblečenie, hygienické potreby a pohodlnú obuv.
Lieky, zdravotné pomôcky, diétne stravovanie Vám poskytne zdravotnícke zariadenie. O spôsobe výživy rozhoduje lekár. V prípade, že máte so sebou lieky, ktoré Vám odporúčal lekár z iného medicínskeho odboru, je potrebné na to upozorniť ošetrujúceho lekára resp. sestru. Ak Vám prinesú v rámci Vašej diéty potraviny z domu, tieto je potrebné uložiť označené menom a dátumom do chladničky v kuchynke. Ošetrujúci lekár Vás bude informovať o diagnostickom a liečebnom pláne a možnostiach navrhovaných postupov, ako aj o rizikách Vášho odmietnutia poskytnutia zdravotníckej starostlivosti. Riaďte sa pokynmi lekárov a sestier.


Návštevné hodiny

Návštevné dni na Psychiatrickom oddelení sú v stredu, sobotu a v nedeľu od 14:00 do 17:00.

U akútnych stavov len po dohode s lekárom. Lekár po posúdení zdravotného stavu pacienta môže návštevu zakázať.

Informácie o zdravotnom stave sa podávajú v pondelok - piatok od 13,00-14,00 hod.
Telefonické informácie o zdravotnom stave sa nepodávajú.


Ponuka nadštandardných služieb

Lôžkové oddelenie časť B
Dve nadštandardné izby: jednoposteľová a dvojposteľová izba. Sú vybavené televízorom a pripojením na internet. Izby sú bez sociálneho zariadenia.

Pre všetkých pacientov je prístupná knižnica a posilňovňa.

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava


Kontakty

Oddelenie:
033/59 38 + klp.

Primár:
MUDr. Dana Šedivá
kl. 414

Vedúca sestra:
Mgr. Edita Zezulková
kl. 415

Sestry oddelenie A:
kl. 411

Sestry oddelenie B:
kl. 616

Dokumentačná sestra:
kl. 412

Lekár:
kl. 305, 418, 301 ,355

Psychológ:
kl. 620

Fax:
033/59 38 412

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.