Psychiatrické oddelenie

Jednotky a ambulancie oddelenia

Lôžková časť:

Disponuje 60 lôžkami rozdelenými na dvoch podlažiach.

Psychiatria A - na prvom poschodí je určená na hospitalizáciu akútnych stavov: akútne psychózy, organické poruchy, mentálne retardácie, demencie a ostatní pacienti, ktorí nezvládajú nároky psychoterapie a režimu na otvorenej časti oddelenia.

Psychiatria B - situovaná na prízemí je určená na liečebnú starostlivosť o pacientov s menej závažnými duševnými poruchami pre kompenzovaných pacientov zaradených do komunitnej a individuálnej terapie.

Súčasťou oboch oddelení sú komunitné miestnosti s TV a DVD prehrávačom. Pre pacientov je k dispozícii park s mobiliárom (lavičkové sedenie), ktorý slúži na relaxáciu a je využívaný v rámci psychoterapeutických sedení.

 

Ambulancie:

Príjmová a konziliárna ambulancia sa nachádza na prízemí budovy.
Náplň práce:
- objednávanie pacientov na hospitalizáciu
- príjem pacientov na hospitalizáciu
- zabezpečenie konziliárnych vyšetrení pre ostatné oddelenia/kliniky nemocnice

Psychiatrická ambulancia
MUDr. Dana Šedivá
Ordinačné hodiny: utorok od 7,30 - 15,30 hod.

Denný psychiatrický stacionár pri Psychiatrickom oddelení
Je určený na doliečenie dospelých pacientov s rôznymi psychiatrickými diagnózami.
Zameranie: aktivizácia formou psychosociálnej rehabilitácie, individuálna a skupinová psychoterapia, arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia.
Zaradenie na odporučenie ambulantného psychiatra, resp. po konzultácii cestou príjmovej ambulancie.
Denne od 8,00-14,30 hod.
V stacionári sa podáva bezplatne obed.