Psychiatrické oddelenie

História a charakteristika oddelenia

Psychiatrické oddelenie je súčasťou nemocnice od 1. 1. 2008.Poskytuje špeciálnu ústavnú zdravotnú starostlivosť dospelým pacientom s celým spektrom duševných ochorení. Základnou úlohou je diagnostika a liečba akútnych duševných ochorení a porúch (schizofrénie, afektívne poruchy, organické poruchy, neurotické poruchy, poruchy osobnosti, mentálne retardácie, demencie, závislosti).

V rámci komplexnej starostlivosti popri farmakoterapii a biologickej liečby uplatňujeme psychoterapeutické aktivity a techniky, komunitné stretnutia, skupinové a individuálne psychoterapeutické sedenia so psychológmi a liečebnou pedagogičkou.

Spádová oblasť: Trnava, Hlohovec, Piešťany, Skalica, Senica, Myjava.