Pre pacientov

Kde hľadať pomoc pri riešení sociálnych problémov?

 

Sociálna pracovníčka: Mgr. Zuzana MACHÁLKOVÁ
Telefónne číslo: 033/ 5938 183, 0918 993 009
Pracovná doba: 7:00 hod. – 15:00 hod. v pracovné dni
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Opatrovateľská služba

poskytuje ju obecný alebo mestský úrad podľa trvalého bydliska.
Žiadateľ musí požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ( prílohou žiadosti je lekársky nález ). Po vypracovaní posudku o odkázanosti (lekársky a sociálny posudok) a vydaní rozhodnutia o odkázanosti, klient uzatvorí s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.
MsÚ Trnava – Clementisova ul. 51, Malometrážne byty, 033/ 32 36 620, 033/ 32 36 612
MsÚ Hlohovec – M. R. Štefánika 1, 033/ 791 00 84
Ide o platenú službu, podľa zaradenia do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určení rozsahu odkázanosti. Výška úhrady je určená všeobecne záväzným nariadením obce alebo mesta za poskytovanú sociálnu službu. Opatrovateľská služba sa neposkytuje večer, v noci a vo voľné dni.

 

CHARITA TRNAVA, Hlavná ul. 43

Poskytuje opatrovateľskú aj ošetrovateľskú starostlivosť v domácnosti po dohode s klientom, č.t. 033/5511 396, www.charitatt.sk

 

KATOLÍCKA JEDNOTA SLOVENSKA Trnava, Novosadská ul. 4

Poskytuje donášku stravy a opatrovateľskú službu.
Tel./fax: 033/5515 058, E–mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

SATIS Agentúra domácej opatrovateľskej služby Trnava

Poskytuje profesionálne služby spojené s opatrovaním v domácnosti.
Tel.: 0908 856 375, 0907 103 577, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

SENIORKA opatrovateľská službu

Opatrovanie seniorov 24 hodín denne/ 7 dní v týždni
č. t. 0911 207 497, www.seniorka.sk, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zdravotné sestry, ktoré chodia do domácnosti klienta na odporučenie lekára (ošetrovanie preležanín a rán, podávanie inzulínu, kŕmenie sondami a PEGom, ošetrovateľská rehabilitácia, atď.) Príbuzní kontaktujú agentúru po príchode pacienta domov. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je hradené zo zdravotného poistenia.

Trnava
ADOSKA, s.r.o., 0908 723 856, p. Lorincová
SALVUS, 033 5938 110, 0948 556 557, p. Krchňáková
Smolenice
ADOS, 0908 119 204, Bc. Botteková
Hlohovec
ADOS, 0903 697 165, Mgr. Šustová
ADOS Humanus, n. o., Nábrežie A. Hlinku 51, 0908 052 126, p. Minár
Piešťany
IMAG, s.r.o., Veľké Orvište, 0905 407 947, p. Kráľovičová

PREDPISOVANIE POMÔCOK pre ikontinentných (plienky, podložky pod chorých)
Ak je odporučenie uvedené v prepúšťacej správe, príbuzní navštívia so zdravotnou dokumentáciou pacienta odbornú ambulanciu neurológa, urológa, gynekológa alebo geriatra, ktorý vypíše poukaz a uvedie záznam do zdravotnej dokumentácie. Potom môže pol roka predpisovať plienky obvodný lekár. Po pol roku sa indikácia odborníka v zdravotnej dokumentácii zopakuje. Pomôcky sa vydávajú v lekárňach.

PREDPISOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK (postele, antidekubitárne matrace a podložky, chodúľky, invalidné vozíky, držadlá na vaňu, opierky do lôžka atď.)
WC - stoličky (nepodliehajú schvaľovaniu v zdrav. poisťovni)
Ak je odporučenie uvedené v prepúšťacej správe, príbuzní navštívia so zdravotnou dokumentáciou pacienta, jeho preukazom poistenca, dvomi kópiami prepúšťacej správy a výmenným lístkom od obvodného lekára odbornú rehabilitačnú ambulanciu, kde lekár vypíše poukaz, ktorý schvaľuje revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne. Pomôcky sa vydávajú v príslušných lekárňach.

 

DENNÝ STACIONÁR pre dôchodcov

Okružná 20, Trnava

Poskytuje dennú starostlivosť od 7,00 do 16,00 hod., stravovanie 3x denne, vychádzky, duchovnú službu, kultúrne vyžitie, logopedickú starostlivosť. Poplatok 10 €/denne.

Kontakt: 033/ 5501 489, 0918 498 946.

 

Možnosti dočasného riešenia – rehabilitácia

 

Dom ošetrovateľskej starostlivosti Senior, Nitrianske Rudno n.o.,

2066, 972 26  Nitrianske Rudno

Je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia. Tiež služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžadujú sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je ju možné poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

Úhrada za poskytovanú zdravotnú starostlivosť je hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou, s ktorou má osoba a zároveň aj zdravotnícke zariadenie zmluvný vzťah. Úhrada za poskytované ostatné nadštandardné služby je hradená osobou, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v spoluúčasti je pevne stanovená na 300 € na mesiac. Platba samoplatcu je 25 € na deň. Zariadenie poskytuje aj rehabilitačné procedúry podľa cenníka. Nástup možný iba po predchádzajúcej hospitalizácii v zdravotníckom zariadení.

Kontakt: č.t. 046/5426 427, 0911 940 061, e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript."> Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Liečebňa pre dlhodobo chorých Hlohovec

Nábrežie A. Hlinku 27, Hlohovec, budova Polikliniky

Zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje na tri týždne doliečenie a rehabilitáciu. K nástupu z domu treba výmenný lístok od obvodného lekára, pri preklade zo zdravotníckeho zariadenia prepúšťaciu správu. Nástup si treba vopred dohodnúť telefonicky.

Kontakt: 033/ 7941 204

 

Nemocnica A. Wintera Piešťany

Winterova 66 - Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Poskytuje odbornú rehabilitačnú starostlivosť na 10 dní. Hospitalizáciu zabezpečuje ošetrujúci lekár s primárom FRO Piešťany.

Kontakt: 0948 457 876

 

Možnosti trvalého umiestnenia v sociálnom zariadení

 

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov (bývalé domovy dôchodcov) alebo do domova sociálnych služieb

Klient požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosť si podpíše. Keď mu to zdravotný stav neumožňuje, ošetrujúci lekár vydá potvrdenie o jeho zdravotnom stave. Vyšetrenia potrebné k žiadosti sa môžu zrealizovať na oddelení nemocnice, po prepustení pacienta u jeho obvodného lekára. Obecný úrad podľa jeho trvalého pobytu, Spoločný obecný úrad (pre zmluvné obce z okolia Trnavy) alebo VÚC, vyhotovuje posudok o odkázanosti (lekársky a sociálny posudok) na sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo domove sociálnych služieb. Klient potom požiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby so zariadením podľa vlastného výberu.

 

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA SVETLO, n.o.

Františkánska 2, Trnava

Sociálne zariadenie poskytuje sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť v domove sociálnych služieb a v zariadení opatrovateľskej starostlivosti. Prijatie je podmienené vydaním rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a zaradením do IV. až VI. stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby. Platby sú diferencované podľa stupňa odkázanosti a vybavenia izby. Výška platieb je od 410 € do 715 € /mesiac.

Kontakt: 033/5545 433, 0904 984 549
Vedúca sestra: 0904 615 973, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

HUMANUS, n.o., Domov sociálnych služieb

Nábrežie A. Hlinku 51, Hlohovec

Podmienkou prijatia je poberanie starobného alebo invalidného dôchodku a podanie žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10. Cena závisí od konkrétneho prípadu a hlavne od druhu podávanej stravy, typu izby a od druhu zaopatrenia. Cena tejto služby je stanovená v zmysle platného cenníka.

www.humanus.sk
Kontakt: 0917 322 359, p. Kráľovičová, sociálna pracovníčka

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ZARIADENIE PRE SENIOROV „POKOJ“ Voderady

Poskytuje 24 hodinovú sociálnu a opatrovateľskú starostlivosť seniorom v dôchodkovom veku. Platby DSS 420 €, ZpS 450 €.

www.ddv.sk
Kontakt: 033/5590 396, 0904 427 396, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

SENIOR DOM TERÉZIA

Holíč, Zámocká 390

Zariadenie sociálnych služieb a domov pre seniorov.

Kontakt 034 622 88 93, 0911 413 074

 

POHODA SENIOROV

Galanta, Hodská 360

Domov sociálnej starostlivosti, zariadenie pre seniorov.

Kontakt 031 702 0013, 0905 466 068, 0908 647 182

 

DOM SENIOROV Sv. Ján

Šelpice 214.

Kontakt 0902 363 999

 

ZARIADENIE PRE SENIOROV BOHUNKA

Jaslovské Bohunice, Hlavná Bohunice 1/70

Kontakt 0917 682 462 riaditeľ, 0917 882 202 sociálny úsek, 0917 882 220 zdravotný úsek

 

SENIOR Care, KASKÁDY

Kajal-Únovce 623, Galanta, zariadenie pre seniorov.

Kontakt 0915 731 374

 

PENZIÓN SENIOROV ORLÍK

Močenok, Pri kúpalisku 1422.

Kontakt 037 655 90 10, 0905 280 178, 0905 140 272

 

ALZHEIMER CENTRUM Piešťany

Rekreačná 7, Piešťany

Poskytuje špecializovanú starostlivosť o klientov s Alzheimerovou chorobou. Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť seniorom a dlhodobo chorým aj s inými ochoreniami, alebo tracheostomovaným pacientom a apalikom. Klienti zariadenia sú pod dohľadom lekára, psychiatra, neurológa, diabetológa a ortopéda. Rehabilitáciu poskytujú rehabilitačné pracovníčky. Starostlivosť poskytujú aj prechodne, na kratšie obdobia. Platby sú podľa cenníka poskytovaných služieb.

www.alzheimercentrum.sk
Kontakt: 033/7722 052, 033/7722 355
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ZARIADENIE PRE SENIOROV – KAROLÍNA

Trnavská cesta 525, Cífer

Ponúka pre klientov:
odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, základné sociálne poradenstvo, zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti,
obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
ďalšie činnosti – osobné vybavenie, úschova cenných vecí, zabezpečenie záujmovej činnosti.

Zariadenie nevyžaduje posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Platby podľa náročnosti poskytovanej služby - 550 € alebo 750 € mesačne, 2000 € vstupný poplatok.

Kontakt: 0905 745 840, 0907 981 519, 0905 880 375, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

DOM SENIOROV Hrnčiarovce nad Parnou

Sv. Martina 2, Hrnčiarovce nad Parnou

Zariadenie pre seniorov poskytuje profesionálne služby, ľudský prístup, komfortné ubytovanie.

Kontakt: 0948 152 409

 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Občanovi sa v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia kompenzujú zvýšené výdavky
- na diétne stravovanie,
- súvisiace s hygienou a opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
- so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
- so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Ďalej poskytuje peňažné príspevky: na osobnú asistenciu, na zaobstaranie pomôcky, na opravu pomôcky, na kúpu osobného motorového vozidla, na prepravu, na úpravu bytu, rodinného domu, garáže. Osobitným príspevkom je peňažný príspevok na opatrovanie, ktorý sa poskytuje najbližším príbuzným (manžel, dieťa, starý rodič, vnuk, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec, alebo osobe, ktorá má s opatrovaným trvalý alebo prechodný pobyt), ktorí sa zaviažu, že budú klienta trvale opatrovať.

Výška príspevku je 220,52 € a doba opatrovania blízkej osoby sa započítava do doby odpracovanej. Ak fyzická osoba, ktorá opatruje ŤZP osobu vykonáva zamestnanie, nesmie jej mesačný príjem zo zamestnania prekročiť dvojnásobok sumy životného minima. Ak opatruje ťažko zdravotne postihnutého (ŤZP) poberateľ dôchodku, výška príspevku je 91,88 €. Ak opatruje dve ŤZP osoby fyzická osoba, výška príspevku je 275,65 €, pre poberateľa dôchodku je to 121,28 €. Priznanie poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie sa vylučuje s poskytovaním opatrovateľskej služby. Pri poskytovaní príspevkov a služieb sa postupuje podľa Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a Zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

K vybavovaniu treba:
- kópie odborných nálezov, príp. prepúšťacej správy,
- kópie výmeru o výške dôchodku,
- žiadateľov občiansky preukaz.

Po preskúmaní posudkovou komisiou, ÚPSVaR vydá POSUDOK a následne ROZHODNUTIE, čo bolo klientovi priznané. Dávky sú vyplatené so spätnou platnosťou odo dňa podania žiadosti. Voči rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok (odvolanie).