Pre pacientov

Vážení pacienti,

návšteva nemocnice väčšinou nie je spájaná s príjemnými pocitmi. Aj napriek tomuto faktu sa náš personál pokúsi pomôcť Vám zvládnuť chvíle mimo Vášho domova a zabezpečiť správne riešenie Vášho zdravodného problému.

Na našich internetových stránkach Vám prinášame čo najucelenejšie a najdôležitejšie informácie, ktoré môžete potrebovať pred hospitalizáciou, prípadne pri riešení Vašich zdravotných problémov. V rámci jednotlivých podstránok sa jednoducho zorientujete pomocou ponuky menu a tém, ktoré s vybranou podstránkou súvisia.

Dôležitá je pre nás aj Vaša spätná väzba. Vďaka nej vieme reagovať na jednotlivé pochvaly alebo sťažnosti. Táto odozva nám pomáha personál pozitívne motivovať alebo usmerniť tak, aby boli poskytované služby v súlade s predstavou pacienta.

Pochvaly
Ak ste boli spokojní s prístupom lekára a s úrovňou poskytnutej zdravotnej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u primára kliniky alebo oddelenia. Ak ste boli spokojní s prístupom sestry a s úrovňou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u vedúcej sestry alebo u staničnej sestry. Ak chcete vyjadriť pochvalu celému kolektívu kliniky alebo oddelenia, môžete pochvalu adresovať riaditeľstvu Fakultnej nemocnice Trnava na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Sťažnosti
V prvom kroku sa môžete pokúsiť problém vyriešiť dohovorom s osobou, na ktorú sa chcete sťažovať. V prípade malých problémov niekedy stačí upozornenie, aby si personál uvedomil, že Vám jeho konanie nevyhovuje. Ak rozhovor nie je účinný, prípadne ide o závažnejší problém, neváhajte sa sťažovať u zodpovednej osoby. Takáto spätná väzba nám pomôže zlepšovať služby tak, aby ste boli vy a ostatní pacienti spokojní.
- sťažnosť na sestru podávajte u vedúcej sestry
- sťažnosť na lekára podávajte u primára oddelenia/kliniky
- sťažnosť na vedúcu sestru podávajte u primára oddelenia/kliniky
- sťažnosť na primára podávajte u riaditeľa nemocnice
- sťažnosť na chod oddelenia alebo kliniky podávajte u primára alebo vedúcej sestry oddelenia/kliniky, prípadne u riaditeľa nemocnice

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava

Pacienti, ktorí prichádzajú do FN Trnava na vyšetrenie, musia vypísať česné vyhlásenie pacienta. Čestné prehlásenie nájdete nižšie. 

Čestné vyhlásenie pacienta

V rámci jednotlivých oddelení a kliník poskytujeme aj nadštandardné služby, ktoré sa týkajú jednotlivých výkonov alebo ubytovacích služieb. Naše nadštandardné izby sú vybavené zariadením, ktoré Vám pomôže stráviť čas na lôžku v pokoji a komforte.

Každému z nás sa môže skomplikovať sociálna situácia a môžeme potrebovať pomoc okolia. Po kliknutí na odkaz nižšie sa jednoducho zorientujete v možnostiach sociálnej pomoci.

Pomoc pri sociálnych problémoch