Oddelenie pneumológie a ftizeológie

História a charakteristika

Oddelenie pneumológie a ftizeológie (PaF) je jediným špecializovaným pracoviskom na diagnostiku a liečbu ochorení pľúc vo VÚC Trnava. Poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov zo spádových oblastí Trnava, Piešťany, Hlohovec, Senica, Skalica, Galanta, Dunajská Streda a Sereď. V máji 2013 sa oddelenie presťahovalo na prvé poschodie do samostatne stojacej budovy situovanej v starom pavilóne nemocnice (bývalé očné oddelenie nad onkologickou klinikou). Ambulancia spolu s čakárňou je umiestnená pred vstupom na oddelenie. Bronchoskopické pracovisko sa nachádza priamo na oddelení.

Oddelenie zabezpečuje:

- diferenciálnu diagnostiku a liečbu pľúcnych ochorení, pľúcnej a mimopľúcnej TBC,
- spirometrické vyšetrenia vrátane bronchodilatačných testov,
- pleurálne punkcie,
- bronchoskopické vyšetrenia a bronchoalveolárne laváže s odberom materiálu na cytologické, histologické, mikrobiologické    vyšetrenie,
- v spolupráci s Klinikou rádiologie perkutánne transtorakálne biopsie pľúc a drenáže hrudnej dutiny,
- komplexnú pľúcnu rehabilitáciu. 

Jednotky a ambulancie

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Oddelenie pozostáva z 21 lôžok, rozmiestnených v 8. izbách. Z nich jedna je 1-lôžková nadštandardná,  tri  sú 2-lôžkové, dve 3-lôžkové a dve 4-lôžkové izby. Sociálne zariadenie nie je súčasťou pacientskych izieb. Ženy majú vyhradené 2 WC a sprchu so samostatným vchodom, muži 3 WC a bezbariérovú sprchu slúžiacu i pre pacientov na vozíku.
 
 

AMBULANTNÁ ČASŤ
 
Odborná pneumologická ambulancia:


Primárka MUDr. Miroslava Čulagová pracuje v ambulancii denne okrem stredy. V stredu v ambulancii pracuje MUDr. Diana Bartovicová. V odbornej pneumologickej ambulancii sa prijímajú pacienti na hospitalizáciu, ktorí sú odosielaní na odporučenie rajónneho pľúcneho lekára, niekedy praktického lekára, prekladom po predchádzajúcom telefonickom dohovore s primárkou oddelenia alebo pacienti privezení RZP. V odbornej ambulancii sa tiež predvolávajú prepustení pacienti po obdržaní výsledkov na skompletizovanie ev. ďalšiu liečbu. Realizujú sa odborné konziliárne vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach nemocnice.

 

Bronchoskopické pracovisko:


Primárka MUDr. Miroslava Čulagová realizuje bronchoskopické vyšetrenia (BSC) pre pacientov ambulantných, hospitalizovaných na našom oddelení a na ostatných oddeleniach FN Trnava denne v čase od 7.30 do 15.30 hod. Vyšetrenie sa dojednáva telefonicky s primárkou MUDr. Miroslavou Čulagovou na klapke 390 (pracovňa primára), 396 (pracovňa lekárov) alebo klp. 399 (ambulancia).

 

Príjem pacientov a organizačné informácie.

 

Pri príjme je pacient oboznámený s domácim poriadkom, ktorý je umiestnený na  každej izbe.

Pohyb pacienta po areáli a na jednotlivé vyšetrenia ordinuje lekár, starších a menej pohyblivých pacientov sprevádza na vyšetrenia sanitár. Pri neobmedzenom pohybe (zakúpenie minerálky, toaletných potrieb v areáli nemocnice) rozhoduje službukonajúca sestra.

Pri príjme je pacient  poučený o nutnosti  starať sa o svoje osobné veci, ktoré si necháva počas hospitalizácie pri sebe, čo potvrdzuje svojím podpisom.  Tiež je poučený o možnosti úschovy cenných vecí a väčšieho množstva peňazí do ústavného depozitu nachádzajúceho sa  v  správe nemocnice. Na izbe má pacient k dispozícii nočný stolík na odloženie osobných vecí. Zvršky si pacient odkladá do šatníkovej skrine na izbe.

 

 

Návštevné hodiny.

 

Návštevné hodiny sú na oddelení PaF povolené denne  v čase od 14,00 hod do 17,00 hod.

Deťom do 15 rokov je vstup na oddelenie zakázaný.

Informácie o zdravotnom stave podáva primárka oddelenia alebo ošetrujúci lekár denne od 14,00 hod. Telefonicky sa informácie nepodávajú.

 

 


Nadštandardné služby.

 

 

Na oddelení  máme zriadenú jednolôžkovú  nadštandardnú izbu, ktorá je bez sociálneho zariadenia. Vybavená je moderným nábytkom, prístupom na internet a TV prijímačom. 

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava


Kontakty

primár
033/59 38 390
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

vedúca sestra
033/59 38 391
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.