Onkologická klinika

Charakteristika kliniky

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Onkologickej klinike je nepretržitá 24 hodinová prevádzka. K dispozícii je 30 lôžok na podávanie chemoterapie a riešenie akútnych aj neskorých komplikácií.
Na klinike máme k dispozícii 3 nadštandardné izby.
Popri liečebno – preventívnej činnosti klinika vykonáva pedagogickú a vedecko- výskumnú činnosť.

 

Prednosta Onkologickej kliniky

MUDr. Streško Marian, PhD

MUDr Streško Marian PhD ukončil štúdium medecíny v roku 1993 na 1. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V svoje viac ako 20 ročnej praxi sa venuje hlavne liečbe karcinómov prsníka, ovária, hrubého čreva a iným solidným zhubným nádorom. Za prednostu Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave bol menovaný 23.3.2015 a od 15.10.2014 zastáva funkciu krajského odborníka pre odbor klinická onkológia v Trnavskom samosprávnom kraji.

t.č. 033/5938 777
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Primárka Onkologickej kliniky

MUDr. Monika Dienerová, PhD. 

t.č. 033/5938 764
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Vedúca sestra kliniky

Mgr. Daniela Miková Baxová

t.č.: 033/5938 751
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Lekári Onkologickej kliniky
t.č.: 033/5938 750

 

MUDr. Dammak Abdulah 

MUDr. Abdullah Dammak ukončil štúdium medicíny v roku 1995 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1999 zložil 1. Atestačnú skúšku z Internej medicíny a v roku 2003 2. Atestačnú skúšku z Klinickej onkológie. Po ukončení štúdia medicíny pracoval ako sekundárny lekár na Internej a Hematologickej klinike v Bratislave. Na našej klinike pracuje od roku 1997.

 

MUDr. Najšelová Eliška 

MUDr. Eliška Najšelová ukončila štúdium medicíny v roku 2008 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, v roku 2012 absolvovala postupovú skúšku z internej medicíny a v roku 2014 absolvovala špecializačnú skúšku z klinickej onkológie.


 

MUDr. Skarbová Viera

MUDr. Viera Skarbová ukončila štúdium medicíny v roku 2011 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. V roku 2014 absolvovala postupovú skúšku z Internej medicíny a je zaradená v špecializačnom odbore Klinická onkológia. Je členkou Európskej onkologickej spoločnosti (ESMO). Na našej klinike pracuje od decembra 2011.

 

 

MUDr. Oľga Nádaská

 

 

 

 

MUDr. Erika Grmanová

 

 

MUDr. Viktorínová Zuzana MD

 

 

MUDr. Migašová Mária MD   

 

Staničné sestry kliniky: 
Mgr. Katarína Lukáčová 
(lôžková časť)
t.č.: 033/59 38 752

 

 

Sestra pre dokumentáciu kliniky:
Mgr. Jana Lužáková, dipl. sestra
t.č.: 033/59 38 732
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Sestry kliniky:
Tel 033/5938752

 

Sestry:

Mgr. Zdenka Benedikovičová
Renáta Böhmanová
Bc. Jarmila Horváthová
Iveta Janíčková
Bc. Zuzana Kelečeniová
Mária Kubovičová
Jana Masaryková
Bc. Magdaléna Nemčeková
PhDr. Viera Ryšková
Mgr. Andrea Skalická
Hana Vašková

Ošetrovateľ:
Viliam Dudek

Sanitárky:
Ľubica Janušová
Anna Jendrušová
Gabriela Kolónyová
Daniela Krajčovičová
Darinka Majerníková
 

 


Mamologické pracovisko FN Trnava

- komplexná starostlivosť o pacientky ochoreniami prsníka

- multidisciplinárny prístup (gynekológ, chirurg, klinický onkológ, rádiológ, klinický psychológ, patológ)

- ultrazvuková a mamografická diagnostika, biopsie/aspirácie prsníkov

- preventívna starostlivosť

- komplexná predoperačná starostlivosť a staging

- onkochirurgická liečba, onkologická starostlivosť

- dispenzarizácia u pacientiek so zhubným nádorom prsníka

- multidisciplinárne indikačné semináre

 

Kontakty na objednanie/konzíliá pacientok:

 

Mamologická poradňa

Miesto: Pavilón chirurgických disciplín, Prízemie, Mamologická poradňa

Kontakt na objednanie: Pondelok-Piatok 7:30-14:00 hod. Tel.: 033 / 5938 959

Prevádzka poradne: Utorok a štvrtok 12:00-14:00 hod. Email.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Onkologická dispenzarizácia

Miesto: Starý pavilón, Onkologická ambulancia a centrálna ambulancia

Kontakt na objednanie: Tel: 033 / 5938 757

Prevádzka ambulancie: Štvrtok: 10:00-12:00 hod. Email.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ultrazvukové a mamografické vyšetrenie prsníkov, intervencie

Miesto: Pavilón chirurgických disciplín, Prízemie, Ultrazvukové a Mamografické pracovisko

Kontakt na objednanie: Pondelok- Piatok 7:30-14:00 hod. Tel.: 033 / 5938 959

Prevádzka ultrazvukového a mamografického pracoviska: Pondelok, Streda, Piatok: 7:30-14:30 hod. Email.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Fotogaléria

 


Jednotky a ambulancie kliniky

Onkologická ambulancia

Na ambulancii pracujú piati klinickí onkológovia, ktorí sa striedajú na dvoch ambulanciách. Súčasne s týmito ambulanciami je k dispozícii aj mamologická poradňa, ktorá pracuje každý piatok od 9 hod do 11 hodiny.

Onkologická ambulancia je otvorená v pracovné dni od 7.30 hod do 14.30 hod.

Na ambulancii pracuje 5 vysokokvalifikovaných sestier, štyri sestry majú vysokoškolské vzdelanie.

 

Harmonogram práce na onkologickej ambulancii

7.30 - 8.30       odbery materiálu na hematologické, biochemické, mikrobiologické vyšetrenie
8.30 - 11.00     aplikácia protinádorovej chemoterapie
11.00 – 13.00  dispenzarizárna starostlivosť
13.00 – 13.30  obedná prestávka
13.30 – 14.30  konziliárna činnosť, administratívna činnosť

Uprednostňovaní sú pacienti na podanie chemoterapie a pacienti s klinickými ťažkosťami.

 

  Onkologická ambulancia I Onkologická ambulancia II
Denne 7.30 – 14.30 7.30 – 14.30
Pondelok MUDr. Grmanová Erika MUDr. Streško Marian, PhD.
Utorok MUDr. Dienerová Monika, PhD. MUDr. Dammak Abdulah
Streda MUDr. Grmanová Erika MUDr. Streško Marian, PhD.
Štvrtok MUDr. Dienerová Monika, PhD. MUDr. Dammak Abdulah
Piatok MUDr. Dienerová Monika, PhD. MUDr. Dammak Abdulah
  MUDr. Grmanová Erika MUDr. Streško Marian, PhD.

 

Mamologická poradňa: 

Každý piatok 9 -11 hod
MUDr. Najšelová Eliška

 

Zoznam sestier pracujúcich na ambulantnom úseku Onkologickej kliniky:

Mgr. Dana Brinčíková (staničná sestra)   Mgr. Klaudia Fridrichová   Mgr. Anna Šaštinská   Bc. Lenka Šimorová   Eva Škodová diplomovaná sestra

 

Mgr. Dana Brinčíková
(ambulantná časť)
t.č.: 033/59 38 757
 


Príjem pacienta na kliniku a organizačné informácie

 


Návštevné hodiny

Denne  14:00 - 17:00

Telefonické informácie o zdravotnom stave nepodávame.


Ponuka nadštandardných služieb

V záujme poskytnutia čo najkvalitnejších služieb sú na Onkologickej klinike pre hospitalizovaných pacientov k dispozícii 2-dvojlôžkové izby a 1-jednolôžková izba v nadštandardnej výbave, pričom 2-lôžkové izby sú plne k dispozícii aj pre rodinných príslušníkov s možnosťou spoločné pobytu počas celého dňa.

Návštevné hodiny na nadštandardných izbách sú po dohovore s ošetrujúcim lekárom s minimálnym obmedzením.

 

Vybavenie nadštandardných izieb:

- polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, nočný stolík
- chladnička s mraziacim boxom
- mikrovlnka
- rýchlovarná kanvica
- LED TV
- WIFI pripojenie
- jedálenský stolík so stoličkami
- skriňa na odloženie šatstva
- umývadlo
K vybaveniu nadštandardných izieb nie je k dispozícii sociálne zariadenie.

Možnosťou zabezpečenia pre rodinných príslušníkov je celodenná strava. 

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava


Kontakty

 


Poďakovanie

Združenie na pomoc onkologickým pacientom

Poukázaním príspevku nášmu Združeniu na pomoc Onkologickým pacientom máte istotu, že Váš príspevok bude použitý výlučne na podporu onkologického pacienta Fakultnej nemocnice v Trnave. Združenie nemá zamestnancov, preto získané prostriedky nie sú použité na mzdy a odmeny. Veľmi malá časť prostriedkov je použitá na nevyhnutné účely a to na úhradu bankových poplatkov za vedenie účtu, za registráciu na príjemcu 2 % dane, na úhradu poplatku za zverejnenie výročnej správy a použitia prostriedkov fondu. Presné vyčíslenie jednotlivých súm si môžete pozrieť vo zverejnených výročných správach fondu.

Použitie finančných prostriedkov získaných prostredníctvom 2 % dane z príjmov v roku 2011 bolo na zakúpenie nočných stolíkov pre pacientov v počte 16 kusov v hodnote 4 454,40 EUR, ďalej na zakúpenie sanity pre pacientov v hodnote 82,90 EUR, výrobu a montáž žalúzií v izbách pacientov v hodnote 429,69 EUR. Za finančné prostriedky získané z 2 % daní z príjmov za rok 2012 budú zakúpené ďalšie nočné stolíky pre pacientov.

Za poskytnuté príspevky ďakujeme všetkým našim podporovateľom a prispievateľom.

 

Poďakovanie Lige proti rakovine

Fakultná nemocnica Trnava zrealizovala v roku 2012 za finančnej podpory Ligy proti rakovine SR Bratislava projekt dovybavenia Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava infúznymi stojanmi, infúznymi pumpami, jedálenskými stolíkmi, hrazdami a hrazdičkami. Projekt bol financovaný z finančného daru z výnosu 16. ročníka Ligy proti rakovine v celkovej hodnote 6 000 EUR. Vedenie Fakultnej nemocnice Trnava ďakuje Lige proti rakovine SR za finančnú podporu.