Onkologická klinika

Jednotky a ambulancie kliniky

Onkologická ambulancia

Na ambulancii pracujú piati klinickí onkológovia, ktorí sa striedajú na dvoch ambulanciách. Súčasne s týmito ambulanciami je k dispozícii aj mamologická poradňa, ktorá pracuje každý piatok od 9 hod do 11 hodiny.

Onkologická ambulancia je otvorená v pracovné dni od 7.30 hod do 14.30 hod.

Na ambulancii pracuje 5 vysokokvalifikovaných sestier, štyri sestry majú vysokoškolské vzdelanie.

 

Harmonogram práce na onkologickej ambulancii

7.30 - 8.30       odbery materiálu na hematologické, biochemické, mikrobiologické vyšetrenie
8.30 - 11.00     aplikácia protinádorovej chemoterapie
11.00 – 13.00  dispenzarizárna starostlivosť
13.00 – 13.30  obedná prestávka
13.30 – 14.30  konziliárna činnosť, administratívna činnosť

Uprednostňovaní sú pacienti na podanie chemoterapie a pacienti s klinickými ťažkosťami.

 

  Onkologická ambulancia I Onkologická ambulancia II
Denne 7.30 – 14.30 7.30 – 14.30
Pondelok MUDr. Grmanová Erika MUDr. Streško Marian, PhD.
Utorok MUDr. Dienerová Monika, PhD. MUDr. Dammak Abdulah
Streda MUDr. Grmanová Erika MUDr. Streško Marian, PhD.
Štvrtok MUDr. Dienerová Monika, PhD. MUDr. Dammak Abdulah
Piatok MUDr. Dienerová Monika, PhD. MUDr. Dammak Abdulah
  MUDr. Grmanová Erika MUDr. Streško Marian, PhD.

 

Mamologická poradňa: 

Každý piatok 9 -11 hod
MUDr. Najšelová Eliška

 

Zoznam sestier pracujúcich na ambulantnom úseku Onkologickej kliniky:

Mgr. Dana Brinčíková (staničná sestra)   Mgr. Klaudia Fridrichová   Mgr. Anna Šaštinská   Bc. Lenka Šimorová   Eva Škodová diplomovaná sestra

 

Mgr. Dana Brinčíková
(ambulantná časť)
t.č.: 033/59 38 757