Oddelenie dlhodobej intenzívne starostlivosti

Vedenie oddelenia

Vedenie kliniky:

KAIM 1                                                                

MUDr. Daria Rábarová, PhD.                                              

prednostka KAIM

 

KAIM 2

MUDr. Jarmila Železkovová, MBA

primárka KAIM

 

Ošetrovateľskú starostlivosť zaisťuje 4 členný ošetrovateľský tím v ktorom je sestra špecialistka z anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, alebo z intenzívnej starostlivosti o dospelých, sestra, zdravotnícky asistent a sanitár, alebo pomocný pracovník v zdravotníctve. Za úroveň poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti zodpovedá vedúca sestra PhDr. Danka Lančaričová a manažérka dennej zmeny PhDr. Marianna Frantová.   

 

KAIM 3                                                    

PhDr. Danka Lančaričová                                                

vedúca sestra KAIM

 

KAIM 4

PhDr. Marianna Frantová

manažérka dennej zmeny