Osobnosti nemocnice

Andrej ŽARNOV

Slovenský básnik katolíckej moderny a prekladateľ Andrej Žarnov, vlastným menom prof. MUDr. František Šubík, bol tiež dôležitou osobnosťou medicíny. Jeho odborom bola patológia.

Narodil sa v roku 1903 v Kuklove. V roku 1931 úspešne ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už o osem rokov bol vymenovaný za profesora patologickej anatómie a prednostu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity. V roku 1940 bol vymenovaný za člena Štátnej rady, pričom pôsobil aj ako obvodný lekár v Trnave. O dva roky neskôr začal riadiť slovenské zdravotníctvo v rámci sekcie na Ministerstve vnútra.

V apríli 1943 sa Žarnov musel podieľať na medzinárodnom vyšetrovaní masových hrobov v Katyňskom lese. O stalinskej likvidácii tisíciek poľských dôstojníkov podal verejnú správu, ze čo niesol následky celý život. Slovenská národná rada dala neskôr odporúčanie na vykonanie rozsudku smrti na 38 zločincoch, ktorými boli slovenskí spisovatelia. Medzi nimi bol aj Andrej Žarnov.

Po prepustení z väzenia získal pracovné miesto patológa v Trnave. Tu v roku 1949 založil Patologicko-anatomické oddelenie a stal sa jeho primárom.

V rokoch 1945 a 1952 sa pokúsil o emigráciu pred komunistickou totalitou. Jeho druhý pokus bol úspešný. S rodinou v noci opustil Trnavu a na gumenom člne sa preplavil po rieke Morava do Rakúska. O rok neskôr odišiel do USA. Stal sa členom rôznych vedeckých organizácií, napr. College of American Pathologists. V USA pôsobil najskôr v Cronswille State Hospital, neskôr v Harlem Valley State Hospital.

Profesor Šubík zomrel v roku 1982 v americkom Poughkeepsie vo veku 78 rokov.

Žarnov vďaka svojmu výraznému úsiliu v medicíne a literatúre získal viaceré ocenenia. Za vedecké dielo mu bola udelená cena Diplomate of the American Board of Pathologhy, za významnú prácu v exile Národnou cenou Svetového kongresu Slovákov. V roku 2009 mu bolo in memoriam udelené čestné občianstvo mesta Trnava.