Osobnosti nemocnice

MUDr. Tibor KRUŽLIAK

Doktor Tibor Kružliak bol uznávaným chirurgom v odbore proktológie. Narodil sa v roku 1952 v Bratislave. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského a v roku 1976 začal pracovať v Nemocnici s poliklinikou v Trnave, kde takmer bez prestávky pracoval celý život. „Pôvodne chcel byť neurochirurgom, ale dal prednosť všeobecnej chirurgii. Veľmi rýchlo si urobil potrebné atestácie,“ spomínal pre Novinky z radnice profesor Miroslav Danaj, prednosta Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava a priateľ doktora Kružliaka.

Rok 1991 znamenal pre doktora Kružliaka začiatok osemročného pôsobenia na pozícii zástupcu primára Chirurgického oddelenia v Trnave. Prelomový bol rok 1994, nakoľko aj vďaka Tiborovi Kružliakovi došlo k transformácii oddelenia na Chirurgickú kliniku. Záujem vedecko-výskumnú činnosť Kružliak dokazoval aj mnohými aktivitami, ktoré súviseli s univerzitným životom a kreovaním nových odborníkov v zdravotníckej problematike. Začiatkom deväťdesiatych rokov absolvoval tiež trojmesačnú pracovnú cestu v meste St. Gallen vo Švajčiarsku.

V roku 2008 získal doktor Kružliak Cenu Trnavského samosprávneho kraja za celoživotné dielo v oblasti chirurgie. „Tibor Kružliak sa vypracoval na popredného európskeho odborníka v diagnostike a liečbe ochorení konečníka,“ spomína prednosta Danaj na priateľa. Doktor Kružliak zomrel 19. októbra 2010. V marci 2011 získal in memoriam čestné občianstvo mesta Trnava. Prirodzenú úctu si dokázal vybudovať aj vďaka jeho silnému zmyslu pre priateľstvo a citu k človeku.