CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trnava zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy:
STN EN ISO 9001:2016 / ISO 9001:2015

Cert ISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CERTIFIKÁT

Spoločnosť B. Braun Medical s.r.o. udeľuje čestný certifikát bezpečnosti a kvality Fakultnej nemocnici Trnava.

Certifikát