Fakultná nemocnica Trnava získala tretiu zlatú medailu Iniciatívy Angels za liečbu cievnej mozgovej príhody

Komplexné cerebrovaskulárne pracovisko (KCP) Fakultnej nemocnice Trnava získalo už tretiu zlatú medailu v rámci ocenenia ESO ANGELS. Iniciatíva ANGELS vznikla ako celosvetová iniciatíva, aby pomohla zmeniť situáciu pri liečení cievnej mozgovej príhody. Víziou je zabezpečiť pre všetkých pacientov rovnakú a kvalitnú úroveň liečby, vybudovaním globálnej siete dostupných cerebrovaskulárnych centier a optimalizovať kvalitu liečby vo všetkých existujúcich strediskách na liečbu cievnych mozgových príhod.

„Vo Fakultnej nemocnici Trnava sme hrdí na to, že komplexné cerebrovaskulárne pracovisko FN Trnava získalo zlatú medailu v rámci udeľovania ESO ANGELS Awards,“ uviedol Daniel Žitňan generálny riaditeľ FN Trnava. Komplexné cerebrovaskulárne pracovisko FN Trnava patrí medzi špičkové pracoviská, ktoré poskytuje komplexnú špecializovanú starostlivosť pacientom s cievnou mozgovou príhodou. Súčasťou pracoviska sú dve nemocničné oddelenia, a to Neurologické oddelenie a Rádiologická klinika. Pracovisko vykonáva v hyperakútnom štádiu náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP) dva spôsoby liečby pacientov. Prvý spôsob je introvenózna trombolýza a v prípade upchatia veľkej mozgovej tepny lekári vykonajú druhý spôsob liečby, a to vnútrocievným mechanickým odstránením mozgovej krvnej zrazeniny. Toto pracovisko patrí medzi najväčšie pracoviská v rámci Slovenska s najväčším počtom odliečených pacientov. Dôkazom poskytovania špičkovej zdravotnej starostlivosti je, že pracovisko lieči pacientov z celého západného Slovenska. Ročne cerebrovaskulárne pracovisko príjme približne 900 pacientov a za rok 2018 vykonalo približne 200 mechanických odstránení mozgovej krvnej zrazeniny.

 

Príznakmi náhlej cievnej mozgovej príhody sú jednostranná slabosť končatín (pravá alebo ľavá strana tela), porucha citlivosti, porucha reči, závrat či bezvedomie. Riziko NCMP stúpa s vekom. Z hľadiska pohlavia sú muži v nižších vekových kategóriách postihnutí častejšie ako ženy, avšak vo vyšších vekových kategóriách tento rozdiel mizne. Pri tomto postihnutí je dôležitý čas začatia liečby od vzniku NCMP. Na liečbu sú indikovaní pacienti s akútnym uzáverom veľkej tepny zásobujúcej mozog do 6 hodín od vzniku príznakov náhlej cievnej mozgovej príhody. „V KCP FN Trnava dokáže indentifikovať a selektovať pacientov aj v dlhom časovom okne (24 hodín), u ktorých hyperakútna liečba (endovakulárna trombektómia) dokáže zvrátiť ich nepriaznivú prognózu“, uviedol primár Neurologického oddelenia FN Trnava Georgi Krastev.

DSC 0133

 

ESO ANGELS Awards sú ocenenia, ktoré slúžia na uznanie a ocenenie tímov a jednotlivcov, ktorí sú ochotní zlepšovať starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou a na zavedenie priebežného monitorovania kvality. Vo FN Trnava zlatú medailu ESO ANGELS získalo komplexné cerebrovaskulárne pracovisko, ktoré patrí medzi špičkové pracoviská na Slovensku v oblasti liečby cievnej mozgovej príhody. Nemocnice môžu získať ocenenia, pokiaľ kontinuálne zaznamenávajú svoje údaje do národných a medzinárodných registrov a spĺňajú kritériá kvality ESO.

 

Iniciatíva Angels vznikla a funguje pod záštitou ESO (European Stroke Organisation), je rozšírená po celom svete v 95 krajinách s viac než 3 300 spolupracujúcimi nemocnicami. Na Slovensku je zapojených zo 43 iktových centier už 37, pričom toto číslo neustále narastá. Na Slovensku je najväčšou snahou Angels Iniciatívy neustále znižovanie času do podania trombolytickej liečby, zvyšovať percentá rekanalizácií a tiež štandardizácia postupov.

Aktuality