Fakultná nemocnica Trnava spustila do prevádzky nový CT prístroj

Fakultná nemocnica Trnava spustila do prevádzky nový CT prístroj, pričom ide už o druhý CT prístroj vo FN Trnava. Nový CT prístroj je náhradou za starý CT prístroj, ktorý bol z dôvodu zastaranosti a poruchovosti odinštalovaný.

 

Od novembra slúži pre pacientov nový CT prístroj, ktorý je náhradou za vyradený. Starý CT prístroj bol odinštalovaný z dôvodu jeho zastaranosti a poruchovosti. Vo Fakultnej nemocnici Trnava dokážeme vďaka dvom CT prístrojom vyšetriť až 70 pacientov denne. „Vďaka dvom CT prístrojom vo Fakultnej nemocnici Trnava budeme mať čakacie lehoty na vyšetrenie CT v približne do týždňa. Ročne vo FN Trnava vyšetríme na CT pracovisku viac ako 12 000“, povedal riaditeľ FN Trnava Daniel Žitňan.

 

CT prístroj bol obstaraný a financovaný z prostriedkov MZ SR. „Po rokoch prichádza postupne v slovenských nemocniciach k výraznej obnove prístrojovej techniky. Vďaka novému CT budú mať aj pacienti vo Fakultnej nemocnici Trnava ešte kvalitnejšie vyšetrenie. Ide o ďalší z moderných prístrojov, ktoré ministerstvo zdravotníctva obstaralo z celkového počtu 13 CT pre 11 slovenských nemocníc. Vďaka centrálnemu obstarávaniu a elektronickej aukcii sme usporili celkovo približne 15 miliónov eur v porovnaní s českými cenami, ktoré nemocnice môžu investovať do ďalších oblastí, kde ich pacienti či zdravotníci najviac potrebujú,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

 

Nový CT prístroj bude využívaný na nevaskulárne intervenčné výkony realizované pod CT kontrolou, ako napríklad periradikulárna terapia, biopsie z nádorov, drenáže tekutinových kolekcií alebo rádiofrekvenčné ablácie nádorov. „Vo FN Trnava realizujeme cez 900 nevaskulárnych intervenčných zákrokov pod CT kontrolou. Druhý CT prístroj výrazne pomôže ku kvalite vykonávaných zákrokov, čím sa zvýši kvalita poskytovaných služieb pre pacientov“ povedal primár Rádiologickej kliniky FN Trnava Andrej Klepanec. Ďalej sa bude využívať na realizáciu všetkých druhov klasických CT vyšetrení, ako napr. vyšetrenie mozgu, angiografické vyšetrenia, vyšetrenie hrudníka, virtuálna CT kolonoskopia a mnohé iné.

 

Prístroj bude prevádzkovať Rádiologická klinika, ktorá poskytuje rozsiahlu škálu diagnostických a terapeutických zobrazovacích metód na úrovni Fakultnej nemocnice. Medzi hlavné zamerania Rádiologickej kliniky patrí okrem diagnostických vyšetrovacích metód široké komplexné spektrum rádiologických terapeutických vaskulárnych, ako aj nevaskulárnych intervenčných zákrokov vykonávaných pod kontrolou rádiologických zobrazovacích metód. Rádiologická klinika zároveň poskytuje výučbovú základňu pre študentov Trnavskej Univerzity v Trnave a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Aktuality