Fakultná nemocnica Trnava v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom spustila on-line objednávanie na vyšetrenia

TRNAVA (18.11. 2019) - Fakultná nemocnica Trnava sa zapojila do systému on-line objednávania pacientov. Konkrétne sa zapojili tri kliniky, ktoré tento systém už využívajú a pacienti sa z pohodlia domova môžu objednať na jednotlivé vyšetrenia.


Pacienti Fakultnej nemocnice Trnava sa môžu z pohodliadomova objednať na vyšetrenie prostredníctvom on-line objednávacieho systému. Do systému sa zapojili tri kliniky FN Trnava, konkrétne Rádiologická klinika, Onkologická klinika a Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Systém on-line objednávania uľahčuje prácu nášmu personálu. Pacientom prináša  presný prehľad o voľných termínoch na vyšetrenie. Cieľom nemocnice je postupné zavádzanie tohto systému aj na ostatné kliniky nemocnice, uviedol MUDr. Daniel Žitňan, MPH generálny riaditeľ FN Trnava.  

Objednávanie na vyšetrenie funguje cez webovú stránku www.objednatvysetrenie.sk, kde si pacient vyberie konkrétne vyšetrenie, dátum a  čas vyšetrenia. Samotné objednanie je bezplatné a bez potreby registrovania sa na stránke. Pacientovi príde po zadaní telefónneho čísla bezplatná SMS správa s kódom na potvrdenie objednávky. Systém deň pred vyšetrením upozorní pacienta prostredníctvom bezplatnej SMS na termín a čas vyšetrenia. Fakultná nemocnica Trnava sa do tohto systému zapojila vďaka spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.

Nový objednávací systém priniesol pacientom FN Trnava kratšie čakacie doby vyšetrenia. Priemerný čas čakania na mamografické a ultrasonografické vyšetrenie je cez on-line objednanie do 7 pracovných dní. „S on-line objednávacím systémom sme aj my aj pacienti veľmi spokojní. Pacienti majú prehľad o tom, ktoré termíny sú voľné a môžu si ich zosúladiť so svojimi povinnosťami“ uviedol primár Rádiologickej klinky FN Trnava MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR. Na vyšetrenie vo FN Trnava sa môžu pacienti objednať aj prostredníctvom stránky www.fntt.sk v sekcií „Pre pacientov“.

 

 

 

 

Aktuality