Hudobný festival GRAPE pomáha onkologickým pacientom

Hudobný festival GRAPE pomáha onkologickým pacientom

V mene onkologickej kliniky FN Trnava ďakujeme organizátorom hudobného festivalu GRAPE, ktorí nám poskytli finančný dar v hodnote 5000 Eur.

Finančný dar je určený na podporu pacientov s onkohematologickým a onkologickým ochorením, ktorý bude použitý na zlepšenie podmienok hospitalizovaných pacientov na našej klinike. Veľmi oceňujeme dobročinnú aktivitu organizátorov GRAPE festivalu nakoľko nám pomáhajú zlepšiť komfort ako aj kvalitu života ťažko chorým pacientom. Podobnými aktivitami sa nám podarilo skvalitniť pobyt a starostlivosť na našej klinike a hudobný festival GRAPE so svojou dobročinnou aktivitou výraznou mierou k takémuto zámeru prispieva. Súčasťou starostlivosti o onkohematologického pacienta je poskytovanie kvalitnej liečby a zároveň vytvoriť vhodné podmienky na svoj boj s ťažkým ochorením. Naša klinika a naše Občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom sa dlhoročne snaži zlepšiť starostlivoť onklogickým pacientom. Našim posledným projektom je vybudovanie nadštandardných izieb pre pacientov s onkohematolgickým ochorením, do ktorého sa zapojilo veľa darcov. Finančné prostriedky z festivalu GRAPE nám pomôžu dokončiť náš projekt.

S veľkou vďakou a obdivom ĎAKUJEME.

 

 

Aktuality