1. ročník Ceny ministerky zdravotníctva SR

1. ročník Ceny ministerky zdravotníctva SR má víťazov

Andrea Kalavská ocenila lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská ocenila lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov. Plaketu, diplom a finančnú odmenu v hodnote 1000 eur si odniesli traja víťazi v každej z kategórii. Fakultná nemocnica Trnava nominovala v kategórii lekár primára Rádiologickej kliniky FN Trnava MUDr. Andreja Klepaneca, Ph.D., MPH, EBIR.

 BAU5792

Počas jeho pôsobenia boli do klinickej praxe zavedené početné miniinvazívne intervenčné rádiologické výkony, čím sa podarilo kliniku zaradiť medzi vedúce pracoviská na poli endovaskulárnej liečby na Slovensku. V nemocnici vybudovali najväčšie Centrum na endovaskulárnu liečbu pre pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou v krajine. Pod vedením pána doktora a v spolupráci s ďalšími jeho kolegami sa Fakultná nemocnica Trnava stala najväčším pracoviskom zaoberajúcim sa endovaskulárnou liečbou pacientov s dialyzačnými cievnymi prístupmi.

 BAU6988

 

Aktuality