Novorodenecké oddelenie - Fakultnej Nemocnice v Trnave dostalo darom apnoe monitory

Novorodenecké oddelenie - Fakultnej Nemocnice v Trnave dostalo darom apnoe monitory

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2008 s cieľom pomáhať deťom ohrozeným „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat SIDS“. Nadácia sa snaží vybaviť monitormi BabySense všetky pôrodnícke oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky. Monitory dychu BabySense sú jediným výrobkom na svete registrovaným ako zdravotnícka pomôcka (ŠUKL) a spĺňajú najnáročnejšie klinické skúšky zdravotníckych výrobkov.

Monitory dychu sú jedinou účinnou pomôckou pri prevencii SIDS.

Nadácia Križovatka spolupracuje s novorodeneckým oddelením už od roku 2008 kedy prvýkrát darovala monitory dychu Babysense. Novorodenecké oddelenie a jeho kolektív je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov, za čo jej patrí veľká vďaka. Do dnešného dňa zapožičali 1 818 monitorov dychu.

V projekte „Mamička dýcham“ bolo novorodeneckému oddeleniu Fakultnej Nemocnice v Trnave darovaných do dnešného dňa celkovo 48 monitorov dychu.

Dňa 20.12.2018 odovzdávame 5ks monitorov dychu BabySense 2 Pro v celkovej hodnote 495,- €, ktoré boli zakúpené z daru Johns Manville Slovakia, a.s.

Monitor dychu 2    Monitor dychu 1 

Aktuality