Finančný dar od Ligy proti rakovine

LIGA PROTI RAKOVINE poskytla pre Fakultnú nemocnicu Trnava finančný dar 3 000 EUR

Dňa 13. apríla 2018 organizovala LIGA PROTI RAKOVINE 22. ročník Dňa narcisov. V tento deň sme mali možnosť pripnúť si na odev kvietok narcisu a vyjadriť tak podporu pre ľudí, ktorí bojujú s onkologickým ochorením.

Najväčšia celoslovenská finančná zbierka na Slovensku LIGA PROTI RAKOVINE každoročne môže aj vďaka podpore verejnosti pomôcť tisíckam jednotlivcov, stovkám rodín, či desiatkam zdravotníckych zariadení, nemocníc, ako aj výskumným pracoviskám a občianskym združeniam.

O podporu v roku 2018 požiadala Onkologická klinika FN TT,  pod vedením prednostu MUDr. Mariána Streška, PhD. a primárky MUDr. Moniky Dienerovej, PhD., MPH. Rozhodnutím Generálnej rady LPR boli pre naše zdravotnícke zariadenie a pacientov onkologickej kliniky priznané finančné prostriedky vo výške 3 000 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zakúpenie nového polohovateľného nemocničného lôžka Movita Casa s príslušenstvom a nočným stolíkom, ktoré slúži na oddelení a prispelo k zlepšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov.

Na Onkologickej klinike je nepretržitá 24 hodinová prevádzka. K dispozícii je 30 lôžok na zabezpečenie rýchlej diagnostiky a adekvátnej liečby onkologických pacientov ako aj riešenie ich akútnych aj neskorých komplikácií. K dispozícii máme dve onkologické ambulancie na ktorých pacientom poskytujeme zdravotnú starostlivosť. Súčasťou ambulantného traktu sú aj miestnosti pre podávanie chemoterapie ambulantným pacientom.

Cieľom Onkologickej kliniky v spolupráci s vedením Fakultnej nemocnice Trnava je vybudovanie moderného pracoviska. V našom záujme v rámci zlepšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti je vybudovanie špecializovanej  jednotky so zameraním na pacientov vyžadujúcich intenzívny monitoring po chemoterapii a pacientom v terminálnom štádiu onkologického ochorenia, ktorí vyžadujú paliatívnu starostlivosť. Nevyhnutnou súčasťou takejto starostlivosti je poskytnúť komfort a pohodlie pacientom čoho súčasťou je zakúpenie kvalitných polohovateľných a samoobslužných lôžok umožňujúce prevenciu dekubitov, zlepšenie mobility a samoobslužnosti pacientov s ťažkým zdravotným stavom.

 Liga1 Liga2 

 

Aktuality