Trnavské dni rádiológie TREND 2018

Rádiologická klinika Fakultnej nemocnice Trnava spolu s Katedrou rádiológie, IFBLR Piešťany, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Katedrou laboratórnych vyšetrovacích metód, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita v Trnave usporadúvajú v dňoch 23.-24.03. 2018 v Trnave v hoteli Holiday Inn konferenciu s názvom Trnavské dni rádiológie TREND 2018.

Dávame do pozornosti link na podujatie ako aj program konferencie:  www.trend2018.sk

Všetkých srdečne pozývame!

Aktuality