Aktuality

Vážení návštevníci nemocnice,

rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave č. RÚVZ/2018/02047/Mar, LŽ-OE/6 sa odvoláva zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach vo FN Trnava.

Ďakujeme.

Aktuality