Novorodenecké oddelenie

Jednotky a ambulancie

Úsek zdravých novorodencov má 23 lôžok s starostlivosť poskytujeme formou Rooming-in po celých 24 hodín. V bezprostrednom popôrodnom období resp. v prípade zdravotných komplikácií matky sú deti uložená na tzv. observačnom boxe.

Na Jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti hospitalizujeme novorodencov s ohrozenými životnými funkciami, novorodencov, ktorí vyžadujú infúznu liečbu, špeciálne vyšetrenia a pod. Intenzívka je vybavená inkubátormi, prístrojmi na umelú pľúcnu ventiláciu a potrebnými monitorovacími prístrojmi. Má 10 lôžok.

Súčasťou oddelenia je aj Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom. Zabezpečuje organizáciu starostlivosti a systematické sledovanie rizikových a chorých novorodencov.

Amb.lekár: MUDr. Rozália Mišová
Sestra: Želmíra Voštinárová
Telefonický kontakt: 033/5938 547

Ordinačné hodiny:
pondelok
     9,00 – 12,00 hod.
     12,30 – 14,00 hod.
utorok
     9,00 – 12,00 hod.
piatok
     9,00 – 12,00 hod.
     12,30 – 14,00 hod.

Na vyšetrenie sa môžete objednať v ambulancii počas ordinačných hodín, alebo na t.č. 033/5938 547.

 

Súčasťou novorodeneckého oddelenia je pediatrická gastroenterologická ambulancia.

Amb. lekár: MUDr. Silný Tibor
Sestra: Želmíra Voštinárová
Telefonický kontakt: 033/5938 547

Ordinačné hodiny:
utorok
     13,00 – 14,30 hod.
streda
     8,00 – 12,00 hod.
     13,00 – 14,30 hod.
štvrtok
     8,00 – 12,00 hod.
     13,00 – 14,30 hod.

Na vyšetrenie sa môžete objednať v ambulancii počas ordinačných hodín, alebo na t.č. 033/5938 547.

Izba matiek je pripravená pre matky, ktoré majú deti dlhodobo hospitalizované na intenzívke a chcú zostať v blízkosti svojho dieťaťa. Má 4 lôžka, poskytuje matkám maximálne pohodlie.