Neurologické oddelenie

Príjem pacienta a organizačné informácie

V prípade plánovanej hospitalizácie na našom oddelení, je dôležité, aby ste si priniesli:
- občiansky preukaz,
- preukaz poistenca,
- kompletnú zdravotnú dokumentáciu,
- telefónne číslo na najbližších príbuzných,
- lieky, ktoré pravidelne užívate,
- toaletné potreby (papier, mydlo, zubnú kefku, zubnú pastu, papuče, župan, holiace potreby, uteráky, špongiu a sprchový šampón),

Návštevné hodiny

Návštevné hodiny na oddelení a cerebrálnej jednotku sú v čase od 14:00 do 17:00 hod. Výnimočne so súhlasom ošetrujúceho lekára aj mimo vymedzeného času.

Informácie o zdravotnom stave sú poskytované ošetrujúcim lekárom počas pracovných dní od 11:00 do 15:00 hod. Počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja od 15:00 do 17:00 hod.