Neurologické oddelenie

AMBULANTNÁ ČASŤ

Zaisťuje ambulantnú neurologickú starostlivosť na konziliárnej ambulancii. Okrem toho poskytujeme špecializované poradenské služby v ambulanciách pre:
•  Príjmová ambulancia Neurologického oddelenia
•  Poradňa pre neuromuskulárne ochorenia
•  Poradňa pre extrapyramídové ochorenia CNS
•  Poradňa pre demyelinizačné ochorenia CNS
•  Poradňa pre záchvatové ochorenia (epilepsia, bolesti hlavy a závrate) CNS
•  Poradňa pre cerebrovaskulárne ochorenia CNS
•  Poradňa pre vertebrogénne ochorenia

Príjmová ambulancia neurologického oddelenia ordinuje počas pracovných dní v čase od 07:30 do 15:30. Poradne ordinujú od 13:00 do 15:00.

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu/N/, vchod N

Kontakt: 00421335938455

Pacientom s akútnymi neurologickými ochoreniami poskytuje zdravotnú starostlivosť nepretržite neurologická ambulancia urgentného príjmu.

Lokalizácia: 1. Poschodie pavilónu chirurgických disciplín /C/, vchod C3


Kontakt: 00421335938932, 931

  
DENNÝ STACIONÁR

Poskytuje infúznu liečbu pacientom prevažne s vertebrogénnymi a demyelinizačnými ochoreniami. Liečbu podáva 1 zdravotná sestra.

Počet lôžok: 8+1

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod U

 

Kontakt: 004213359405

 

Detská neurologická ambulancia

 

Lekár: MUDr. Alena Pobiecka

Sestra: Romana Klimová

 

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

 

Kontakt: 00421335938447

 

Ambulancia klinickej logopédie

 

Ambulancia sa zaoberá diagnostikou a terapiou dospelých osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou prevažne neurogénnej etiológie /dyzartria, afazia, demencia/, poruchy prehĺtania, poruchy hlasu.  

 

Logopéd: Mgr. Ľubica Hanzelová

 

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

 

Kontakt: 00421335938587

 

 

Ambulancia klinickej psychológie

 

Ambulancia vykonáva psychodiagnostickú činnosť zameranú na doplnenie, upresnenie a/alebo dodiferencovanie klinického obrazu u pacienta. Poskytuje podpornú psychologickú starostlivosť vychádzajúcu z individuálnych subjektívnych psychických potrieb pacienta.

 

Psychológ: Mgr. Lucia Kuruczová

 

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

 

Kontakt: 00421335938587

 

 

EMG pracovisko

 

Realizácia kompletného repertoára dostupných EMG vyšetrení, single fibre EMG, aplikácia botulotoxínu pacientom s neurologickými ochoreniami pod EMG kontrolou pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

 

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod N

 

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938468 resp. 455

 

Pracovisko evokovaných potenciálov

 

Realizácia vyšetrení zrakových, sluchových a somatosenzorických evokovaných potenciálov pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

 

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod N

 

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938468 resp. 455

 

EEG pracovisko

 

Realizácia natívneho EEG, long-term EEG, EEG po spánkovej deprivácii, pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

 

Lokalizácia: III. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod K

 

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938469 resp. 455

 

Ultrazvukové pracovisko

 

Realizácia ultrazvukového vyšetrenia prívodných mozgových ciev, transkraniálneho doplexa, transkraniálneho farebne kódovaného ultrazvuku, TCD emboldetekcie pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

 

Lokalizácia: III. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

 

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938455