Fakultná nemocnica Trnava znížila stratu o 1,5 mil. EUR

Tlačová správa na stiahnutie

Trnava 20. 2. 2014 – V roku 2013 sa podarilo Fakultnej nemocnici Trnava znížiť celkovú stratu o 1,5 mil. EUR. Výsledok minuloročného hospodárenia priamo súvisí s aktívnou komunikáciou so zdravotnými poisťovňami, rozšírením množstva poskytovaných výkonov a s riadenými investíciami, ktoré prispeli k zvyšovaniu efektivity a zlepšeniu zdravotnej starostlivosti.

Aktívnou komunikáciou so zdravotnými poisťovňami sa podarilo vedeniu nemocnice v minulom roku dosiahnuť zvýšenie limitov a cien výkonov. Výrazný podiel na znížení straty mali aj kroky, ktoré viedli k zníženiu nákladov na lieky o 27 % (o 958 tis. EUR) a na zdravotnícky materiál medziročne o 7 % (o 319 tis. EUR). Kladný hospodársky výsledok v roku 2013 dosiahlo 15 kliník a oddelení z celkového počtu 23. Od januára 2013 Fakultná nemocnica Trnava začala platiť bežné platby voči Sociálnej poisťovni a splátkovým kalendárom znížila svoj dlh o 286 tis. EUR.

„Minulý rok sa nám podarilo spomaliť tempo rastu záväzkov voči veriteľom zo 182 tis. EUR mesačne v roku 2012 na 102 tis. EUR mesačne,“ zhodnotil situáciu riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Martin Tabaček. „Popri priamych ekonomických a manažérskych krokoch má nemalý podiel na zlepšujúcej sa situácii aj kvalitné personálne riadenie, pričom sa nám do rozhodujúcich pozícií darí obsadzovať fundovaných odborníkov, ktorí popri prvoradom zmysle povolania, liečbe pacienta, pracujú aj so zreteľom na hospodárske výsledky,“ dodal riaditeľ nemocnice.

Riadenými investíciami sa v auguste 2013 podarilo vybudovať novú operačnú sálu, ktorá prispela k zníženiu čakacích lehôt na operácie bedrových a kolenných kĺbov. Výraznému zlepšeniu zdravotnej starostlivosti napomohla aj rekonštrukcia jednotky intenzívnej starostlivosti na Internej, Chirurgickej a Traumatologicko-ortopedickej klinike. Neustála snaha o modernizáciu vybavenia nemocnice sa odzrkadľuje aj v aktívnej komunikácii so sponzormi. V roku 2013 Fakultná nemocnica Trnava dostala darom 70 polohovateľných nemocničných postelí zo Švajčiarska a Rakúska. K zvýšeniu komfortu pacientov a návštevníkov nemocnice prispelo aj zriadenie WiFi internetového pripojenia. Na Detskej klinike boli vymenené okná a realizoval sa nákup detských tabletov.

Rok 2014 má byť v znamení zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ďalšej orientácii sa na zlepšovanie hospodárskeho výsledku. V tomto roku bude vo Fakultnej nemocnici Trnava zavedený dochádzkový systém a investuje sa do informačného systému, ktorý zlepší riadenie dokumentácie, kontrolu nákladov na lieky a zdravotnícke pomôcky pomocou čítačiek a bude obsahovať PACS systém (systém na archiváciu snímok a komunikáciu). Nemocnica plánuje investovať aj do zdravotníckej techniky. Počíta sa s digitalizáciou röntgenov a zakúpením extrakorporálneho litotriptora, laparoskopickej veže a C ramena. Na psychiatrickom oddelení by malo dôjsť k rozšíreniu starostlivosti a v tomto roku sa plánuje rozšírenie operácií oka o zadný segment.
 

Tlačové správy