JA Medicare

Tlačová správa na stiahnutie

Trnava, 4. 6. 2015 - Fakultná nemocnica Trnava otvorila nové Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti, ktoré bude slúžiť na hospitalizáciu pacientov s potrebou podpory základných životných funkcií, najmä dýchania za pomoci umelej pľúcnej ventilácie. Nové oddelenie je len druhým pracoviskom tohto druhu na Slovensku. Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti vo štvrtok slávnostne otvorili minister zdravotníctva SR Viliam Čislák, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, trnavský arcibiskup Ján Orosch a riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Martin Neštický.

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti Fakultnej nemocnice Trnava je vybavené 15 modernými lôžkami, až 13 z nich umožňuje využitie umelej pľúcnej ventilácie. Hospitalizovaní budú pacienti, ktorí prekonali kritické ochorenie alebo závažný úraz. Na terapii pacientov sa bude okrem personálu oddelenia podieľať aj personál ostatných kliník a oddelení Fakultnej nemocnice Trnava a možnosť blízkeho kontaktu s príbuzným dostane aj pacientova rodina. V prípade záujmu sa rodina môže podieľať na starostlivosti o pacienta, učiť sa tejto starostlivosti a postupne sa pripravovať na prípadné prevzatie pacienta do domácej starostlivosti.

„Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti na oddeleniach dlhodobej intenzívnej starostlivosti je veľmi potrebné, aj s prihliadnutím na to, že pacientov, ktorí potrebujú takýto typ starostlivosti, je na Slovensku veľa. Preto verím, že takéto špecializované oddelenia budú postupne pribúdať. Moderné medicínske prístroje, profesionálny tím odborníkov, najnovšie účinné a bezpečné lieky - to sú faktory, ktoré zohrávajú na tomto oddelení veľkú rolu. Vo FN Trnava sú v dokonalej symbióze, a to je veľmi úspešný začiatok,“ konštatoval minister zdravotníctva SR Viliam Čislák. Otvorenie Oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti Fakultnej nemocnice Trnava je pozitívnou správou pre pacientov a ich príbuzných z celého Slovenska, najmä z Trnavského samosprávneho kraja. „Veľmi ma teší, že práve Fakultná nemocnica Trnava, ktorá je v Trnavskom samosprávnom kraji, je jedným z dvoch takýchto pracovísk na Slovensku. Už z letmého pohľadu je zrejmé, že ide o špičkové a moderné pracovisko,“ zhodnotil Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja.

Na oddelení je po jeho otvorení hospitalizovaných už 8 pacientov. „Naším cieľom bolo vytvoriť adekvátne podmienky pre pacientov, ktorí vyžadujú neustálu starostlivosť a moderné prístrojové vybavenie. Dnes odovzdávame prvé takéto štátne pracovisko symbolicky práve týmto pacientom a ich rodinám a veríme, že bude v plnej miere napĺňať ich potreby,“ uzavrel riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Martin Neštický.

Fotogaléria:

 

 

Kontakt
Mgr. Matúš Stračiak
hovorca
Fakultná nemocnica Trnava
mobil: 0908 696 641
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.fntt.sk

Tlačová správa na stiahnutie

Trnava, 14. 5. 2015 - Vláda na výjazdovom rokovaní v Špačinciach dňa 13. mája 2015 schválila finančnú podporu 1 789 387 EUR pre Fakultnú nemocnicu Trnava. Podpora z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR je určená na rekonštrukciu nevyhovujúcich priestorov niektorých kliník a oddelení. Vďaka tomu pristúpi vedenie nemocnice k realizácii rekonštrukcie budov, dovybaveniu pracovísk a vybudovaniu nového parkoviska a v niektorých budovách absentujúcich výťahov.

Celá rekonštrukcia je zameraná najmä na odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre pacientov. „Táto podpora nám pomôže vo veľkej miere zlepšiť podmienky na pracoviskách, kde sa priamo zvýši úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade aj komfort pacientov a návštevníkov našej nemocnice,“ zhodnotil finančnú podporu Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava. „Niektoré budovy si vyžadujú veľké investície do opráv fasád, odkvapových systémov, sociálnych zariadení a množstva iných nevyhnutností, ktoré momentálne negatívne vplývajú na úroveň služieb pre pacientov a ich komfort. Ten zlepšíme aj ďalšími novými posteľami,“ dokončil riaditeľ Neštický.

Zo získaných finančných zdrojov bude nemocnica realizovať výmenu okien na Internej, Detskej, Infekčnej klinike a na Psychiatrickom oddelení. V rámci pavilónu Internej kliniky a Detskej kliniky bude ešte prebiehať výmena vstupných dverí na oddelenia a do budovy, inštalácia automatických dverí pre imobilných, výmena podláh, maľby stien, opravy poškodenej fasády a balkónov, oprava strechy, zvodov a bleskozvodu. Pacienti tiež uvítajú rekonštrukciu sociálnych zariadení. Na Infekčnej klinike bude Fakultná nemocnica Trnava vymieňať staré okná, podlahy, opraví fasádu budovy, balkóny, strechu, strešné zvody a bleskozvody. Úprav sa aj na tejto klinike dočkajú sociálne zariadenia a bude dobudovaný potrebný výťah. Psychiatrické oddelenie bude mať taktiež nové okná, na budove bude opravená fasáda, strecha, strešné zvody a bleskozvod a zrekonštruované sociálne zariadenia. Bývalé rádioterapeutické pracovisko bude zrekonštruované a upravené pre podienky denného psychiatrického stacionára. Onkologická klinika opraví strechu, strešné zvody, bleskozvod a sociálne zariadenia. Tiež sa v rámci tejto kliniky počíta s výstavbou výťahu.

Finančné zdroje od vlády poslúžia nemocnici aj na rekonštrukciu Denného detského stacionára a bude z nich financované aj nové bezplatné parkovisko pre pacientov.

„Máme veľkú radosť, že pacienti budú môcť stráviť pobyt v našej nemocnici opäť na vyššej úrovni. Za možnosť tieto podmienky zlepšiť v tomto jednom kroku sme vláde a Ministerstvu zdravotníctva SR nesmierne vďační,“ uzavrel Martin Neštický. „Poskytnutie kapitálových výdavkov je nevyhnutnosťou, najmä s dôrazom na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta,“ zdôraznil minister zdravotníctva Viliam Čislák.


Čo na zmeny hovoria na oddelniach a klinikách?

MUDr. Silvia Hojerová, primárka Internej kliniky FN Trnava
„Mám z toho veľmi pozitívne pocity a som veľmi rada, že pacienti budú v lepšom prostredí. Zlepší to niekedy neveselé dni ich života.“

MUDr. Stanislav Križan, PhD., primár Detskej kliniky FN Trnava
„Rekonštrukciu veľmi vítame, dlho sme na to čakali. Spríjemní to našu prácu, ale najmä pobyt našich detských pacientov.“

MUDr. Mária Soľavová, primárka Infekčnej kliniky FN Trnava
„Vnímam to ja aj celý kolektív veľmi pozitívne, lebo niekoľko rokov sme napríklad potrebovali rekonštruovať fasádu. Vyriešime okná ktoré nedovierajú, pričom nové okná budú aj prínosom z hľadiska zvukovej izolácie.“

MUDr. Dana Šedivá, primárka Psychiatrického oddelenia FN Trnava
„Je to z našej strany veľmi vítané, lebo priestory sme sa snažili zútulniť, ale vyžadovali aj komplexnú rekonštrukciu. Veľkým prínosom bude stacionár, ktorý by mal byť v priestoroch so samostatným vchodom.“

MUDr. Monika Dienerová, PhD., primárka Onkologickej kliniky FN Trnava
„Vnímam to ako zlepšenie komfortu pre pacientov. Pacienti na našej klinike pocítia najmä rekonštrukciu sociálnych zariadení.“

Bc. Melánia Zvonárová, vedúca sestra Denného detského stacionára pri FN Trnava
„Je to veľmi pozitína správa. Som nadšená. Hlavne z toho, že to bude slúžiť dobrej veci a deťom.“

Fotogaléria:

 

 

Kontakt
Mgr. Matúš Stračiak
hovorca
Fakultná nemocnica Trnava
mobil: 0908 696 641
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.fntt.sk

Tlačová správa na stiahnutie

Trnava, 4. 12. 2014 - V trnavskom Dennom detskom sanatóriu pri Fakultnej nemocnici Trnava dnes (4. 12. 2014) pripravili hráči Spartaka Trnava futbalovo-predvianočné podujatie Spartakovský Mikuláš. Spolu s hráčmi deti navštívil aj obľúbený maskot Bílí Andel.

Prvý decembrový štvrtok znamenal pre deti s respiračnými a pohybovými problémami veľa zábavy a zážitkov, ktoré si odniesli z podujatia Spartakovský Mikuláš. Cieľom akcie bolo zoznámenie detí s trnavskými futbalovými idolmi. Do Denného detského sanatória prišli kapitán Marek Janečka a hráči Erik Jendrišek a Ján Vlasko.

„Dnes to bola pre mňa osobne najkrajšia akcia takéhoto typu, ktorú som v Spartaku absolvoval. Bolo nádherné vidieť, ako sa detičky s nami hrali, spievali a tancovali. Všetko to bolo z lásky k deťom. Obrovská pochvala patrí všetkým ľuďom, ktorí sa o tieto deti starajú,“ povedal o atmosfére na podujatí futbalista Spartaka Ján Vlasko.

Hráči Spartaka Trnava deťom priniesli malé darčeky a najmä množstvo zážitkov.

„Najväčšou motiváciou pri činnosti Denného detského sanatória je samozrejme zlepšovanie zdravotného stavu detičiek. Úžasné je tiež vidieť radosť v ich očiach. Pekné zážitky a dobrá nálada ma nesporne aj veľké terapeutické účinky,“ zhodnotil význam podujatia riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Ing. Martin Tabaček.

Denné sanatórium pre deti so zameraním na ochorenia nervového a pohybového ústrojenstva bolo zriadené v roku 1989. Jeho náplňou je poskytovanie komplexnej liečebno-preventívnej a rehabilitačnej starostlivosti pre deti od 1. roku do 6. - 7. roku života. Odborná zdravotná starostlivosť o deti je rozdelená do lôžkovej a ambulantnej časti. Lôžková časť je určená pre 2 skupiny detí rozdelených podľa veku a úrovne psychomotorického vývinu.

Deťom sú v Dennom detskom sanatóriu pri Fakultnej nemocnici Trnava poskytované odborné diagnostické, terapeutické a poradenské neurologické, psychologické a rehabilitačné vyšetrenia a terapia. Významnou novinkou je Montessori liečebná pedagogika. V rámci nej pôsobí špeciálne vyškolený Montessori pedagóg, účastník štipendijného pobytu v Kindercentre Mníchov. Rehabilitačné výkony spočívajú v individuálnej a skupinovej liečebnej telesnej výchove a v reflexnej metodike podľa prof. Vojtu. Zaujímavými pre deti sú cvičenia na fyziobale, liečba hrou s náradím (loptou, činkami, kruhmi, akupresúrnymi pomôckami), vodoliečba, bazén, vírivka, perlička, bioptron lampa, nožná masáž, nožná vírivka, laseroterapia či magnetoterapia. Realizuje sa aj muzikoterapia či liečba hrou. V zariadení pracuje komplexný odborný tím - detský neurológ, psychológ, vyškolený Montessori pedagóg, rehabilitačné sestry špecializované na reflexné rehabilitačné metodiky podľa prof. Vojtu, detské zdravotné sestry a personál zaisťujúci pomocné služby. 

Fotogaléria:

 

 

Tlačová správa na stiahnutie

Trnava, 19. 11. 2014 - Nezhubné nádory maternice, tzv. myómy, sú zdravotným problémom, ktorý sa nesmie podceňovať. U pacientiek sa myómy vyskytujú často a v súvislosti s ich polohou a veľkosťou môžu spôsobovať vážne zdravotné komplikácie. Vo veku nad 46 rokov je týmto ochorením postihnutých až 60 % žien. Pacientka môže pociťovať bolesti, ktoré môžu byť sprevádzané silnejším menštruačným krvácaním, urologickými či tlakovými problémami. Nezhubné nádory maternice sú nezriedka dôvodom komplikácií počas tehotenstva.

V súčasnosti sa používa viacero druhov liečby. Najčastejším je operatívny zákrok, pri ktorom sa myómy odstránia. Často je však nutné pristúpiť k chirurgickému odstráneniu celej maternice. „Pacientky sa stále častejšie snažia vyhnúť operačnému výkonu a zachovať si maternicu a plodnosť,“ vysvetľuje MUDr. Ondrej Lachký, PhD., primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava. Nádejou pre pacientky s problematickými nezhubnými nádormi môže byť miniinvazívna perkutánna (uskutočnená cez kožu) liečba, tzv. embolizácia.

„Princípom embolizácie je uzavretie ciev, ktoré myómy zásobujú, pomocou mikročastíc. Tie sa do ciev podávajú prostredníctvom mikrokatétrov, čo spôsobí postupné odumretie myómov a tým odstránenie ťažkostí pacientky,“ vysvetlil liečebný postup MUDr. Andrej Klepanec, PhD., EBIR, primár Rádiologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava. „Výkon sa, na rozdiel od klasickej operačnej chirurgickej liečby myómov, vykonáva len v lokálnom znecitlivení. Do tela sa vstupuje cez vpich do cievy v triesle pod kontrolou röntgenového zobrazovania,“ uzavrel Klepanec. Primár Lachký dodáva: „Úspech liečby a nízky výskyt komplikácií závisí od správnej indikácie a od dobrej spolupráce medzi gynekológom, intervenčným rádiológom a samotnou pacientkou.“

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Ing. Martin Tabaček hodnotí pozitívne spoluprácu jednotlivých pracovísk: „Dlhodobo sa snažíme, aby v trnavskej nemocnici pracovali špičkoví odborníci, ktorí sa budú venovať aj zavádzaniu nových výkonov. Pri embolizácii spolupracuje Rádiologická klinika s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou. Vo Fakultnej nemocnici Trnava úspešne zaviedli liečbu, ktorá sa vykonáva v malom počte zdravotníckych zariadení na Slovensku, vďaka čomu je pre pacientky dostupnejšia.“

Embolizácia myómov umožňuje pacientke zachovanie maternice, výrazne kratšiu hospitalizáciu, rýchlejšiu rehabilitáciu a skorší návrat do zamestnania.

 

Tlačová správa na stiahnutie

Trnava, 10. 11. 2014 - Fakultná nemocnica Trnava dnes požiadala o stavebné povolenie na nové parkovisko, ktoré vytvorí 43 parkovacích miest pre pacientov zdravotníckeho zariadenia. Po vydaní stavebného povolenia pristúpi vedenie nemocnice k spusteniu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Parkovisko by malo byť verejnosti prístupné už na jar 2015 a pre pacientov nemocnice bude bezplatné.

Do riešenia statickej dopravy sa významne zapojili zástupcovia mesta Trnava, najmä jeho architekti a viceprimátor Ing. Bystrík Stanko. Spolupráca s mestom je dôležitá v čiastkových krokoch, akým je napríklad výber vhodného umiestnenia, ale aj v kontexte riešenia celej dopravnej situácie v okolí nemocnice. V súčasnosti sa pracuje na realizácii dopravnej štúdie a na riešení vlastníckych vzťahov niektorých dopravných komunikácií z dôvodu vytvorenia ďalších parkovacích miest pre pacientov nemocnice v priebehu roka 2015.

„V riešení situácie parkovania pre pacientov trnavskej nemocnice chceme byť nápomocní v čo najväčšej miere. Zaslúžia si to najmä pacienti, ktorí by sa v ťažkých chvíľach parkovaním zaoberať nemali, ale taktiež samotné mesto Trnava, ktoré musí byť pripravené vyhovieť požiadavkám obyvateľov,“ povedal o spolupráci s nemocnicou viceprimátor mesta Trnava Ing. Bystrík Stanko.

„Veľmi ma teší, že sme sa so zástupcami mesta Trnava zhodli na konkrétnych riešeniach tejto situácie. Spoločne sme našli východisko, ktoré sleduje v prvom rade požiadavky pacientov Fakultnej nemocnice Trnava,“ zhodnotil situáciu Ing. Martin Tabaček, riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava.

Vybudovanie nového parkoviska, ktoré bude sprístupnené na jar 2015, je iba prvým krokom v rámci riešenia statickej dopravnej situácie v okolí a areáli Fakultnej nemocnice Trnava.

Tlačové správy