Infekčná klinika

Kontakty

Prednosta:
doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD
033/5938749

Primár: 
MUDr. Mária Soľavová
033/5938 767

Vedúca sestra:
PhDr. Eva Švihoríková;
033/5938 727

Ambulancia:
033/5938 724

Oddelenie A:
033/5938 734

Oddelenie B:
033/5938 730 - ženy
033/5938 731 - muži

Hepatologická ambulancia:
033/5938 728

Lekári:
033/5938 726