Infekčná klinika

Príjem pacienta na kliniku a organizačné informácie

Príjem pacienta na Infekčnú kliniku prebieha v infektologickej ambulancii, kde pacient dostane aj bližšie informácie.

Súčasťou prijatia pacienta je hygienická očista primeraná zdravotnému stavu. Po prijatí do zariadenia sa pacient umiestni na vydezinfikované a dekontaminované lôžko.

Na izbe nie sú k dispozícii šatníky s kľúčom, preto odev, prípadne iné osobné veci, sa uložia po spísaní a podpise pacienta do spoločnej šatne kliniky. Peniaze a iné cennosti odovzdá pacient príbuzným alebo si ich počas hospitalizácie na klinike uloží v ústavnom trezore. Za svoje veci je zodpovedný, čo potvrdí aj podpisom pri prijatí.

Pacient je informovaný o domácom poriadku, ktorý je povinný dodržiavať. Tiež je informovaný o tom, kto bude jeho ošetrujúcim lekárom.