Infekčná klinika

Jednotky a ambulancie kliniky

Na poschodí je ošetrovacia jednotka B s počtom 22 postelí, ktorá je určená pre hospitalizáciu dospelých pacientov. Na prízemí pracuje aj odborná infektologická ambulancia, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pre akútne stavy a diferenciálnu diagnostiku.

V rámci infektologickej ambulancie pracuje aj poradenstvo pred vycestovaním do krajín tropickej a subtropickej oblasti, vrátane očkovania proti žltej zimnici s vystavením medzinárodného očkovacieho preukazu. Každoročne očkujeme aj proti chrípke, kliešťovej meningoencefalitíde, pneumokokom, meningokokom, vírusovej hepatitíde, besnote...

Pracovisko sa špecializuje na diagnostiku a liečbu:
horúčnatých stavov neznámej etiológie
vírusových hepatitíd
atypických infekcií (mykoplazmy, chlamýdie pneumoniae)
zápalov močových a dýchacích ciest
zápalov medzistavcových platničiek, kĺbov
herpetických  infekcií (pásový opar, ovčie kiahne, infekčná mononukleóza)
lymskej boreliózy
neuroinfekcií
parazitárnych ochorení (toxoplazmóza, echinokóza), zoonóz
importovaných nákaz
parainfekčných exantémových ochorení
infekcií kože a mäkkých tkanív
infekcií zažívacieho traktu, ORL oblasti

Na klinike od roku 2006 pracuje aj Centrum pre diagnostiku a liečbu chronických vírusových hepatitíd B a C typu.